Diccionari de sinònims: «fins»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «fins» (25 resultats)

fins

1. adv àdhuc, fins i tot, inclús, inclusivament, i tot, també


fins

1. prep tro (antic)


fi


fi

1. n fi (m), blanc, destí, destinació, finalitat, idea, intenció, meta, mira, mòbil, objecte, objectiu, propòsit, raó de ser, sentit, servei, teleologia, ús, utilitat


fi

1. adj/n fi (col·loquial), efebus, efeminat, afemellat (col·loquial), amanerat (pejoratiu), cosó (col·loquial), doneta (pejoratiu), faldetes (pejoratiu), faldilletes (pejoratiu), femellenc (col·loquial), manflorita (col·loquial), marieta (pejoratiu)


fi  fina

1. adj/n agut aguda, arneu, arterós arterosa, astuciós astuciosa, astut astuta, clarivident, diplomàtic diplomàtica, garneu garneua, guilopo guilopa, hàbil, intuïtiu intuïtiva, llest llesta, mala bua, maquiavèl·lic maquiavèl·lica, murri múrria, penetrant, perspicaç, pillet pilleta, polític política, sagaç, sorneguer sorneguera, subtil, vespa, viu viva, pillo pilla (col·loquial), puta (col·loquial)


fi  fina

1. adj afavorit afavorida, agraciat agraciada, atractiu atractiva, bell bella, ben plantat, bonic bonica, bufó bufona, delicat delicada, escultural, esplèndid esplèndida, estupend estupenda, esvelt esvelta, exquisit exquisida, ferm ferma, formós formosa, galà galana, galanxó galanxona, gallard gallarda, garrit garrida, gentil, gràcil, graciós graciosa, guapo guapa, joliu joliua, polit polida, preciós preciosa, sublim, superb superba, temprat temprada, maco maca (col·loquial), pito (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: lleig lletja

2. adj afable, agradós agradosa, amable, amatent, apersonat apersonada, atent atenta, cavallerós cavallerosa, civil, complimentós complimentosa, considerat considerada, correcte correcta, cortès cortesa, curial, deferent, educat educada, falaguer falaguera, galant, gentil, polit polida, refinat refinada, respectuós respectuosa, urbà urbana

3. adj analític analítica, calculat calculada, clavat clavada, concret concreta, definit definida, determinat determinada, exacte exacta, fixat fixada, just justa, matemàtic matemàtica, mesurat mesurada, minuciós minuciosa, precís precisa, puntual, rigorós rigorosa, taxatiu taxativaANTÒNIMS: imprecís imprecisa, inexacte inexacta

4. adj aeri aèria, delicat delicada, eteri etèria, evanescent, gasós gasosa, impalpable, intangible, lleu, lleuger lleugera, prim prima, subtil, superfí superfina, tènue, transparent, vaporós vaporosa, volàtilANTÒNIMS: gros grossa

5. adj atent atenta, civilitzat civilitzada, correcte correcta, cortès cortesa, culte culta, distingit distingida, educat educada, elegant, primmirat primmirada, pulcre pulcra, refinat refinadaANTÒNIMS: groller grollera

6. adj bo bona, depurat depurada, esplèndid esplèndida, estupend estupenda, excel·lent, exquisit exquisida, pulcre pulcra, pur pura, sublim, superb superba

7. adj adret adreta, bo bona, condret condreta, eucràtic eucràtica, sa sana, sedeny, sereny serenya, temprat temprada, trempat trempada, catòlic catòlica (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: malalt malalta

8. adj aprimorat aprimorada, delicat delicada, exquisit exquisida, refinat refinada, selecte selecta, triat triadaANTÒNIMS: bast basta

9. adj afinat afinada, afuat afuada, agut aguda, esmolat esmolada, prim prima

10. adj llis llisa, sedós sedosa, setinat setinada, suau, vellutat vellutadaANTÒNIMS: aspre aspra


fins a

1. prep a, cap a, en direcció a, envers, per a, vers


mala fi

1. n (gran quantitat) abundància, abundor, afluència, animalada, balquena, barbaritat, barcada, braçat, burrada, cabàs, cabassada, cafís, carretada, carro, còpia, copiositat, esplet, fart farta, feix, femada, femer, femerada, fluix, garbera, garberada, gavadal, gavell, gavella, gran quantitat, maina, mar, morterada, multitud, munió, munt, muntó, muntonada, niu, niuada, núvol, nuvolada, onada, pila, piló, pilot, porronada, profusió, riuada, samarrada, tirera, tou, fotimer (col·loquial), fotracada (col·loquial), fotral (col·loquial), fotralada (col·loquial), tafarrada (col·loquial)


a la fi

1. adv a l’acabament, a l’últim, a l’últim extrem, al capdavall, al final, finalment

2. adv a l’últim, finalment, per acabar, per fi


a fi de

1. prep a fi i efecte de, a l’efecte de, per tal de


posar fi

1. v acabar, clausurar, cloure, posar terme, tancar, terminar


donar fi

1. v acabar, completar, concloure, consumar, coronar, culminar, enllestir, finalitzar, finir, perfer, portar a fi, terminar


tenir fi

1. v acabar, finir, tenir terme


a fi que

1. conj (final) perquè, per tal que


fins i tot

1. adv addicionalment, així mateix, altrament, amb tot això, a més, a més a més, a més d’això, a sobre, ben mirat, d’afegitó, d’escreix, damunt, demés (no s’ha de confondre amb «altres»), de més, de més a més, encara, endemés, igualment, ítem, per afegiment, per torna, també

2. adv àdhuc, fins, inclús, inclusivament, i tot, també


portar a fi

1. v acabar, completar, concloure, consumar, coronar, culminar, donar fi, enllestir, finalitzar, finir, perfer, terminar


fins a la mort

1. adv a perpetuïtat, perpètuament, per sempre, vitalíciament, a violari (antic)


fins a cert punt

1. adv en certa manera, en part


fins a una altra

1. ij adeu, adéu (ort. pre-2017), adeu-siau, adéu-siau (ort. pre-2017), a reveure, bon vent, ja ens veurem, salut


a fi i efecte de

1. prep a fi de, a l’efecte de, per tal de


el principi i la fi

1. n el naixement i la mort, el principi i el final, l’alfa i l’omega


tenir el paladar fi

1. v filar prim, mirar prim, ser exigent, ser llepafils, voler el sac i les peres


fins a no poder més

1. adv a l’extrem més alt, al màxim, al punt de dalt, a més no poder, a tota virolla, en alt grau, en extrem, en grau extrem, en grau superlatiu


vessar la sang fins a l’última gota