Nombres en lletres

Compartiu

Introduïu una xifra, fracció o divisa, i us mostrarem com s'escriu amb paraules i altres formes relacionades. Cal usar la coma com a separador decimal.

Nota: En algunes formes s'indiquen la variant valenciana (val.) i la balear (bal.) que també es poden usar, juntament amb les generals.

Nombre en xifres


Nombre en lletres


Criteris per a escriure números en lletres

  • Hem seguit els criteris habituals d’escriptura de numerals en lletres.
  • Hem triat les formes acabades en «un» (p. ex. «vint-i-un») com a predeterminades en comptes de la forma acabada en «u» (p. ex. «vint-i-u»).
  • Hem triat l’ús de les formes «mil milions» (i relacionades) en comptes de «miliards» (i relacionades), atès que fan més regular l’escriptura dels numerals amb lletres.
  • Hem triat les formes ordinals «centè», «milè», «milionè» i relacionades en comptes dels clàssics «centèsim», «mil·lèsim», «milionèsim» i relacionades, que usem com a fraccionaris.
  • Per als ordinals en valencià se suggereixen les formes amb accent tancat (p. ex. «nové») en comptes de les generals amb accent obert (p. ex. «novè»).
  • Per a l’ordinal valencià dels nombres 5-8 hem triat «cinqué, sisé…» com a formes predeterminades en comptes de «quint, sext…»
  • Cal tenir present que l’ús dels numerals col·lectius suggerits sovint depèn del context.
  • Per a representar nombres grans en xifres romanes, hem triat el vinculum, una línia horitzontal sobre les xifres romanes que representa «multiplica per 1.000». En alguns navegadors aquesta línia horitzontal pot aparèixer desplaçada lleugerament cap a la dreta.

El servei Nombres en lletres és basat en el projecte de programari lliure Numbertext.

Privacitat de les dades. Els textos s’envien al servidor de Softcatalà mitjançant una connexió segura. Vegeu l’avís legal.