Nombres en lletres

Compartiu

Introduïu una xifra, fracció o divisa, i us mostrarem com s'escriu amb paraules i altres formes relacionades. Cal usar la coma com a separador decimal.

Nota: En algunes formes s'indiquen la variant valenciana (val.) i la balear (bal.) que també es poden usar, juntament amb les generals.

Nombre en xifres


Nombre en lletres


Criteris per a escriure números en lletres

  • Hem seguit els criteris habituals d’escriptura de numerals en lletres.
  • Hem triat les formes acabades en “un” (p. ex. “vint-i-un”) com a predeterminades en comptes de la forma acabada en “u” (p. ex. “vint-i-u”).
  • Hem triat l’ús de les formes “mil milions” (i relacionades) en comptes de “miliards” (i relacionades), atès que fan més regular l’escriptura dels numerals amb lletres.
  • Hem triat les formes ordinals “centè”, “milè”, “milionè” i relacionades en comptes dels clàssics “centèsim”, “mil·lèsim”, “milionèsim” i relacionades, que s’usen com a fraccionaris.
  • Per als ordinals en valencià se suggereixen les formes amb accent tancat (p. ex. “nové”) en comptes de les generals amb accent obert (p. ex. “novè”).
  • Per a l’ordinal valencià dels nombres 5-8 hem “cinqué, sisé…” com a formes predeterminades en comptes de “quint, sext…”
  • Cal tenir present que l’ús dels numerals col·lectius suggerits sovint depèn del context.