Com ens organitzem

Compartiu

Presa de decisions

El funcionament de Softcatalà és assembleari, i sempre intentem aconseguir consens a l'hora de prendre decisions.

El funcionament de Softcatalà és assembleari. Els membres de Softcatalà tenen dret a decidir per votació els acords que es prenen: quins projectes emprenem, quins abandonem, quines col·laboracions duem a terme amb altres organitzacions, a quines campanyes donem suport, etc. Això es fa a través d’un fòrum intern al qual tots els membres tenen accés.

Presa de decisions

Reunió anual de l’associació.

Consens

Softcatalà aplica la idea de consens per a prendre decisions, és a dir, no se cerca només l’acord de la majoria dels participants, sinó que també vol resoldre o atenuar les objeccions de la minoria, i així arribar conjuntament a la decisió més satisfactòria. Identificació de les diferents opcions

Sovint davant d’una decisió o punt de descord existeixen diferents opcions. Cal primer avaluar la idoneïtat de les possibles opcions.

Idoneïtat de les opcions

Encaix amb l’esperit de Softcatalà

Per a entendre si una opció és viable per Softcatalà, cal primer pensar si té un bon encaix amb l’esperit de Softcatalà.

  • És escaient dins de la nostra missió. Per exemple, involucrar-nos en coses no relacionades amb llengua i TIC clarament no ho està.

Si una opció no té un bon encaix a aquest nivell, vol dir que probablement no és una bona opció, malgrat que com tot la missió, els valors i els principis poden ser revisats com en qualsevol altra organització.

Identificació dels avantatges i inconvenients

És important identificar els avantatges i inconvenients d’una opció particular, això ajuda no només a fer un exercici mental de com d’apropiada és l’opció sinó també facilita després la votació.

Organització d’una votació

Quan és necessari votar un tema cal:

  • Definir clarament les opcions entre les quals es pot escollir.
  • Explicar clarament fins quina data es pot votar.
  • Idealment la votació es fa en una pàgina Wiki perquè tal hi hagi traçabilitat de les persones que han votat.

El resultat finalment es pren d’acord amb el sistema de majoria absoluta, és a dir, si més d’un 50% vota una opció, finalment s’opta per aquesta opció.