Com ens organitzem

Compartiu

Funcionament econòmic de l’associació

Softcatalà no rep subvencions, i els membres fan la feina de manera altruista.

Euro Coins

Euro Coins, de Images Money

Precedents

En la seva fundació Softcatalà es va plantejar com un col·lectiu que pogués funcionar pràcticament sense ingressos, ja que tothom fa la seva feina de manera voluntària. El model de finançament ha evolucionat guiat pels canvis tecnològics (venda de CD-ROM, publicitat a Internet, etc.), de necessitat immediata (necessitat de fer inversions per a mantenir uns serveis cada cop més populars) i de necessitats futures (infraestructures que ens calen per a donar futurs serveis).

Funcionament actual

Fonts d’ingressos regulars

Aquestes són les fonts d’ingressos que Softcatalà utilitza actualment de manera regular.

Ingressos per publicitat

La publicitat que Softcatalà posa en els seus serveis web i aplicacions mòbils. Actualment, Softcatalà obté ingressos de publicitat per mitjà de:

  • AdSense de Google
  • Criteo
  • Venda de publicitat directament a anunciants
  • Aplicacions mòbils

Venda de material de promoció

En el passat, Softcatalà va vendre samarretes de l’entitat per a obtenir alguns ingressos.

Fonts d’ingressos extraordinàries

Aquestes són altres fonts d’ingressos que Softcatalà pot utilitzar. Són infreqüents però possibles.

Premis

Softcatalà ha rebut nombrosos premis durant la seva trajectòria. Aquests premis alguns cops tenen una disposició econòmica que Softcatalà ha ingressat.

Formació

Alguns cops membres de Softcatalà han participat en activitats de formació alineades en la nostra visió i objectius que estaven remunerades. Sovint els membres que han participat han donat els ingressos a Softcatalà.

Altres ajudes

La Universitat de Lleida i la Universitat d’Alacant col·laboren amb Softcatalà proporcionant infraestructura per hostatjar les pàgines web i altres serveis de l’associació.

Política de despeses

Softcatalà no ha demanat ni ha rebut mai cap subvenció, ni té quota de soci, però tampoc paga als col·laboradors per a les activitats habituals. Els membres de Softcatalà fan la seva feina de manera altruista. En casos puntuals, i per a projectes que no es poden cobrir exclusivament des del voluntariat, Softcatalà remunera certes tasques i activitats.

L’associació no disposa de cap local ni de personal contractat propi. Únicament disposa de 3 ordinadors (servidors) on s’allotja el lloc web de Softcatalà. El material necessari per a desenvolupar la feina (típicament l’ordinador i la connexió a Internet) és aportat pels mateixos voluntaris, els quals n’assumeixen completament el cost.

Les despeses típiques que cobreix totalment o parcialment l’associació són els desplaçaments dels seus membres quan són convidats a donar conferències o a reunions presencials.

Política de bescanvi

Softcatalà és una associació sense afany de lucre i que tradicionalment ha tingut uns ingressos i despeses molt modestos. Sempre que ha estat possible s’ha primat el bescanvi amb altres col·lectius o associacions quan ha estat possible.

Els actius que Softcatalà ha bescanviat per béns o serveis en són:

* Publicitat al nostre lloc web.
* Participació en cursos de formació o divulgació.
* Ús de l’esforç dels nostres voluntaris en activitats que són remunerades habitualment

Abans de proposar una despesa penseu en si el bescanvi és possible usant aquests o altres actius.

Maquinari

L’únic maquinari que Softcatalà adquireix regularment són els servidors que donen servei als nostres usuaris. Això succeeix aproximadament cada 5 anys. Una persona dels responsables dels sistemes fa una proposta de nou servidor, aquesta es vota com la resta de decisions, i llavors es procedeix a l’adquisició del nou maquinari.

Desplaçaments internacionals

Softcatalà finança quan és possible el viatge a jornades internacionals de persones que col·laboren en projectes de localització al català, com ha estat el cas d’OpenOffice.org. Habitualment un o més d’aquests criteris s’ha complert:

  • Importància de la presència de la comunitat catalana en el projecte internacional (per exemple, per debatre temes que ens afecten).
  • Possibilitat d’establir relacions amb persones clau del projecte i facilitar futures col·laboracions.
  • Possibilitat d’explicar experiències relacionades amb la localització del projecte en català en l’àmbit internacional.

Desplaçaments per a reunions de Softcatalà

Pensem que és fonamental impulsar les trobades presencials. Per això Softcatalà sempre ha cobert les despeses dels seus col·laboradors en desplaçaments a reunions, especialment les trobades anuals. En concret:

  • Despeses d’allotjament
  • Despeses de desplaçament

Àpats

La política que s’ha aplicat respecte als àpats en trobades de traducció, pencaires d’un dia complet i el sopar de Nadal és que Softcatalà s’ha fet càrrec de cost dels àpats.

En les trobades de coordinació mensual que fem a Barcelona, València, i alguns cops altres indrets, les persones que han decidit continuar la reunió amb un sopar ho han fet assumint ells mateixos el cost.