Com ens organitzem

Compartiu

Funcionament econòmic de l’associació

Softcatalà no rep subvencions, i els membres fan la feina de manera altruista.

Euro Coins

Euro Coins, de Images Money

Precedents

En la seva fundació Softcatalà es va plantejar com un col·lectiu que pogués funcionar pràcticament sense ingressos, ja que tothom realitza la seva feina de manera voluntària. El model de finançament ha evolucionat guiat pels canvis tecnològics (venda de CD-ROM, publicitat a Internet, etc.), de necessitat immediata (necessitat de fer inversions per a mantenir uns serveis cada cop més populars) i de necessitats futures (infraestructures que ens calen per a donar futurs serveis).

Funcionament actual

Fonts d’ingressos regulars

Aquestes són les fonts d’ingressos que Softcatalà utilitza actualment de manera regular.

Ingressos per publicitat

La publicitat que Softcatalà posa en els seus serveis web i aplicacions mòbils. Actualment Softcatalà obté ingressos de publicitat per mitjà de:

  • AdSense de Google
  • Criteo
  • Venda de publicitat directament a anunciants
  • Aplicacions mòbils

Venda de material de promoció

En el passat, Softcatalà va vendre samarretes de l’entitat per a obtenir alguns ingressos.

Fonts d’ingressos extraordinàries

Aquestes són altres fonts d’ingressos que Softcatalà pot utilitzar. Són infreqüents però possibles.

Premis

Softcatalà ha rebut nombrosos premis durant la seva trajectòria. Aquests premis alguns cops tenen una disposició econòmica que Softcatalà ha ingressat.

Formació

Alguns cops membres de Softcatalà han participat en activitats de formació alineades en la nostra visió i objectius que estaven remunerades. Sovint els membres que han participat han donat els ingressos a Softcatalà.

Altres ajudes

La Universitat de Lleida i la Universitat d’Alacant col·laboren amb Softcatalà proporcionant infraestructura per hostatjar les pàgines web i altres serveis de l’associació.

Política de despeses

Softcatalà no ha demanat ni ha rebut mai cap subvenció, ni té quota de soci, però tampoc paga als col·laboradors per a les activitats habituals. Els membres de Softcatalà fan la seva feina de manera altruista. En casos puntuals, i per a projectes que no es poden cobrir exclusivament des del voluntariat, Softcatalà remunera certes tasques i activitats.

L’associació no disposa de cap local ni de personal contractat propi. Únicament disposa de 3 ordinadors (servidors) on s’allotja el lloc web de Softcatalà. El material necessari per a desenvolupar la feina (típicament l’ordinador i la connexió a Internet) és aportat pels mateixos voluntaris, els quals n’assumeixen completament el cost.

Les despeses típiques que cobreix totalment o parcialment l’associació són els desplaçaments dels seus membres quan són convidats a donar conferències o a reunions presencials.