Corrector ortogràfic i gramatical

Compartiu

Formes:

Insereix un text de prova

Opcions

Diacrítics Tradicionals (dóna, ós) IEC 2017 (dona, os)
Pronom 'se' 'se centra' 'se/es centra'
Tipografia
Exigeix no duplicar espais en blanc
prioritzar cometes (« “ ‘ ’ ” »)
símbol de tres punts (…)
Apòstrof i cometes tipogràfics (’) rectes (') indefinit
Guió llarg (—) mitjà (–) indefinit
Guió per a diàlegs enumeracions indefinit
Interrogant inicial (¿) mai sempre indefinit
Exclamació inicial (¡): mai sempre indefinit
Percentatge (%) 10% 10 % indefinit
Per al valencià
Llibre d'estil Criteris de l'Administració de la Generalitat
Universitats valencianes
Cap
Verbs incoatius -eix (serveix) -ix (servix)
-isc (servisc) -esc (servesc)
Demostratius aquest este
Accentuació café cafè
Concordança dos/dues dos
Municipis valencians: nom valencià nom oficial
Lèxic Recomana paraules i formes preferents
Evita paraules i formes col·loquials
Nou article: “Traieu-li el màxim profit a LanguageTool en LibreOffice“.

Si teniu problemes, consulteu les preguntes més freqüents. Per a qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Resultats. Apareixeran subratllats errors ortogràfics, qüestions gramaticals o tipogràfiques i recomanacions d’estil. Fent clic en les paraules assenyalades, obtindreu suggeriments de correcció, si n’hi ha. Els resultats són orientatius i no poden substituir una revisió experta. Opcions. Trieu entre formes generals, valencianes i balears. Aquestes opcions afecten principalment la flexió verbal.

Altres maneres d’usar el corrector. També podeu fer servir LanguageTool com a complement de LibreOffice/OpenOffice, Firefox, Chrome, MS Word (Windows), Google Documents o com a corrector de sistema en Android.

Aquest servei està basat en el programari lliure LanguageTool

S'ha desenvolupat gràcies a Riurau Editors i Softcatalà