Corrector ortogràfic i gramatical

Compartiu

Formes:

Insereix un text de prova

Opcions

Diacrítics Tradicionals (dóna, ós) IEC 2017 (dona, os)
Pronom 'se' 'se centra' 'se/es centra'
Tipografia
Exigeix no duplicar espais en blanc
prioritzar cometes (« “ ‘ ’ ” »)
símbol de tres punts (…)
Apòstrof i cometes tipogràfics (’) rectes (') indefinit
Guió llarg (—) mitjà (–) indefinit
Guió per a diàlegs enumeracions indefinit
Interrogant inicial (¿) mai sempre indefinit
Exclamació inicial (¡): mai sempre indefinit
Percentatge (%) 10% 10 % indefinit
Per al valencià
Llibre d'estil Criteris de l'Administració de la Generalitat
Universitats valencianes
Cap
Verbs incoatius -eix (serveix) -ix (servix)
-isc (servisc) -esc (servesc)
Demostratius aquest este
Accentuació café cafè
Concordança dos/dues dos
Municipis valencians: nom valencià nom oficial
Lèxic Recomana paraules i formes preferents
Evita paraules i formes col·loquials
Nou article: “Traieu-li el màxim profit a LanguageTool en LibreOffice“.

Si teniu problemes, consulteu les preguntes més freqüents. Per a qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Resultats. Apareixeran subratllats errors ortogràfics, qüestions gramaticals o tipogràfiques i recomanacions d’estil. Fent clic en les paraules assenyalades, obtindreu suggeriments de correcció, si n’hi ha. Els resultats són orientatius i no poden substituir una revisió experta.

Opcions. Trieu entre formes generals, valencianes i balears. Fent clic en «Més opcions» podeu configurar altres preferències de correcció (estil, tipografia, diacrítics). Les opcions són més nombroses si seleccioneu les formes valencianes.

Altres maneres d’usar el corrector. També podeu fer servir LanguageTool com a complement de LibreOffice/OpenOffice, Firefox, Chrome, MS Word (Windows), Google Documents o com a corrector de sistema en Android.

Aquest servei està basat en el programari lliure LanguageTool

S'ha desenvolupat gràcies a Riurau Editors i Softcatalà