Resum de textos en català

Compartiu

Introduïu un text al quadre i provarem de fer-ne un resum. Com en el cas de la traducció automàtica o d’altres tecnologies de la llengua, és possible que aquests resums no siguin perfectes i cal revisar-los sempre.

Temps:

Nota: Per tal de fer el resum, usem tècniques de resum extractiu mitjançant models de llengua tipus distilbert.