Diccionari de sinònims: «trempat»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «trempat» (1 resultat)

trempat  trempada

1. adj afavorit afavorida, agraciat agraciada, airós airosa, atractiu atractiva, bell bella, ben fet ben feta, ben plantat, ben tallat ben tallada, bonic bonica, bufó bufona, de bona figura, delicat delicada, elegant, escultural, esplèndid esplèndida, estupend estupenda, esvelt esvelta, exquisit exquisida, ferm ferma, fi fina, formós formosa, galà galana, galanxó galanxona, gallard gallarda, garrit garrida, gentil, gràcil, graciós graciosa, guapo guapa, joliu joliua, plantós plantosa, polit polida, preciós preciosa, sublim, superb superba, templat templada (valencià), temprat temprada, xaire xaira, maco maca (col·loquial), pito (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: lleig lletja

2. adj astuciós astuciosa, astut astuta, carcanyol, deixondit deixondida, desacomplexat desacomplexada, deseixit deseixida, desembarassat desembarassada, desimbolt desimbolta, desmamat desmamada, despert desperta, desvetlat desvetlada, desvetllat desvetllada, eixerit eixerida, eixit eixida, eixorivit eixorivida, esbellussat esbellussada, escarquillat escarquillada, escarrabillat escarrabillada, escotorit escotorida, esparpillat esparpillada, espavilat espavilada, felí felina, hàbil, llarg llarga, llest llesta, lúcid lúcida, raboser rabosera, rabosí rabosina, sagaç, solt solta, viu vivaANTÒNIMS: atapeït atapeïda

3. adj afable, agradable, agradós agradosa, airós airosa, alegre, amable, amorós amorosa, amorosívol amorosívola, atractívol atractívola, benvolent, bufó bufona, campal, cordial, divertit divertida, fester festera, festós festosa, graciós graciosa, ocurrent, salat salada, simpàtic simpàtica, xalest xalesta, xamós xamosa, xiroi xiroia, maco maca (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: antipàtic antipàtica

4. adj adret adreta, bo bona, condret condreta, eucràtic eucràtica, fi fina, sa sana, sedeny sedenya, sereny serenya, temprat temprada, catòlic catòlica (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: malalt malalta

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0