Presentació i crèdits del diccionari de sinònims

Compartiu

Presentació

El diccionari de sinònims de Softcatalà és una obra totalment nova —diferent del diccionari que hi havia hagut prèviament en la web de Softcatalà— que vol donar resposta a les necessitats dels usuaris de la llengua en el món digital. La primera versió és d’abril del 2021. Des de llavors s’ha anat ampliant i corregint contínuament. Avui (març del 2023) inclou 43.500 paraules diferents classificades en 9.366 grups de significat.

Per a atendre les necessitats reals dels usuaris, les entrades del diccionari s’han creat, en primer lloc, a partir de llistes de paraules d’ús més freqüent. D’altra banda, per a completar l’obra i mantenir-la sempre actualitzada, considerem les paraules més cercades en la pàgina web de Softcatalà.

La llicència Creative Commons CC-BY de les dades permet que es distribueixi i s’aprofiti lliurement en molts àmbits diferents.

Crèdits

L’autor principal del diccionari és Jaume Ortolà, amb aportacions puntuals de molts usuaris, com per exemple Eulàlia Pagès, als quals agraïm la seva col·laboració.

Llicència

Les dades del diccionari de sinònims de Softcatalà tenen una llicència Creative Commons CC-BY 4.0.

Repositori

Podeu trobar totes les dades i més informació en el repositori del projecte a GitHub.

Contacte

Podeu fer arribar suggeriments de millora en el formulari «Ajudeu-nos a millorar» de la pàgina del diccionari.