Diccionari de sinònims: «ple»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «ple» (23 resultats)

ple

1. n ajustada, assemblea, cambra, capítol, cimera, comissió, comitè, concili, conciliàbul, conferència, congrés, consell, consistori, convenció, cort, cúria, dieta, junta, parlament, plenari, reunió, senat

2. n clímax, culminació, fort, mig, moment culminant, moment explosiu, pic, punt culminant


ple  plena

1. adj ample ampla, betzarrut betzarruda, boterut boteruda, botit botida, carnós carnosa, carnut carnuda, corpulent corpulenta, cras crassa, doble, fardassa, gord gorda, gotzo gotza, gras grassa, gros grossa, grossal (un fruit), gruixut gruixuda, inflat inflada, molsut molsuda, obès obesa, panxarrut panxarruda, panxut panxuda, pencut pencuda, polpós polposa, rabassut rabassuda, revingut revinguda, rodanxó rodanxona, sacsoner sacsonera, sacsonut sacsonuda, sòlid sòlida, unflat unflada, ventrellut ventrelluda, ventrut ventruda, voluminós voluminosa

2. adj acaramullat acaramullada, anxovat anxovada, atapeït atapeïda, ataquinat ataquinada, botit botida, cafit cafida, carregat carregada, clafit clafida, complet completa, complit complida, curull curulla, empedrat empedrada, farcit farcida, infestat infestada, plener plenera, prenyat prenyada, reblert reblerta, reblit reblida, replè replena, replet repleta, saturat saturada, sobreplè sobreplena

3. adj assaciat assaciada, assadollat assadollada, fart farta, panxaplè panxaplena, saciat saciada, sadoll sadolla, sadollat sadollada, satisfet satisfeta, tip tipa

—ANTÒNIMS—

1. adj badívol badívola, balmat balmada, buidat buidada, buit buida, desocupat desocupada, vacu vàcua


plena

1. n creixa, creixent, crescuda, marea alta, plenamar

2. n (TERMCAT castellers) dreta, pilar fort, pilar ple


a ple

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de ple, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


de ple

1. adv absolutament, a fons, al cent per cent, amb tots els ets i uts, amb tots els quatre quartos, a pèl i a repel, a pèl i a repèl (ort. pre-2017), a ple, cent per cent, completament, complidament, d’un cap a l’altre, de cap a cap, de cap a peus, de dalt a baix, del tot, de mig a mig, de pla, de pla en pla, de soca-rel, de tot en tot, de totes totes, de tot punt, enterament, fil per randa, íntegrament, pam a pam, per complet, plenament, sense faltar-hi res, totalment


en ple

1. prep al bo de, al fort de, al pic de, al ple de


pilar ple

1. n (TERMCAT castellers) dreta, pilar fort, plena


a ple dia

1. adv al fil del dia, a sol alt, de bell de dia, de dia, dia clar, gran dia


al ple de

1. prep al bo de, al fort de, al pic de, en ple


a ple aire

1. adv a camp ras, a cel descobert, a cel ras, a l’aire, a l’aire lliure, a la fresca, a la intempèrie, a la serena, al descobert, al ras, a sol i a vent, a sol i serena, sota les estrelles


ple a seny

1. adv a caramull, a gom, a vessar, de gom a gom, ple del tot


lluna plena

1. n lluna en el ple, lluna vella, ple de la lluna, pleniluni


ple del tot

1. adv a caramull, a gom, a vessar, de gom a gom, ple a seny


de ple dret

1. adv a bon dret, a dreta llei, d’acord amb la llei, de dret, legalment, segons la llei


a plena llum

1. adv a la clara, a la vista, clarament, clar i català, clar i llampant, clar i net, clar i ras, de llis, de pla, llis i ras, ras i curt, sense circumloquis, sense embuts, sense pèls a la llengua, sense subterfugis, tot ras

2. adv a la faç del món, a la vista, a porta oberta, de cara a la galeria, en públic, públicament ‖ ANTÒNIMS: d’amagat, en privat


a boca plena

1. adv amb pèls i senyals, cosa per cosa, de cosa en cosa, detalladament, en detall, escrupolosament, espès i menut, fil per randa, minuciosament, pèl per pèl, per menut, per peces menudes, sense faltar-hi resANTÒNIMS: a l’engròs

2. adv amb el cor a la mà, amb la mà al pit, amb sinceritat, amb tot el cor, de cor, de dins del cor, de dins l’ànima, sincerament


a mans plenes

1. adv a balquena, a betzef, a braçats, abundantment, abundosament, a cabassos, a cafissos, a caramull, a caramulls, a carretades, a desdir, a dojo, a doll, a dolls, a feixos, a forfollons, a gavadals, a grapats, a la baldor, a la plena, a mansalva, a manta, a més no poder, a muntó, a munts, a orri, a palades, a poalades, a punta pala, a raig, a raig de bot, a rolls, a tentipotenti, a tot drap, a tot estrop, a trompons, d’allò més, en abundància, en orri, en quantitat, generosament, sobre manera, una cosa de no dir


ple de la lluna

1. n lluna en el ple, lluna plena, lluna vella, pleniluni


lluna en el ple

1. n lluna plena, lluna vella, ple de la lluna, pleniluni


a plens pulmons

1. adv a coves, a manta, amb ganes, a més no poder, a mort, a punta pala, a tot drap, a tot estrop, d’allò més, de bona manera, de calent, de valent, en extrem, en gran manera, enormement, granment, intensament, molt, moltíssim, qui-sap-lo, qui sap quant


amb plena coneixença

1. adv a cient, amb coneixement de causa, amb plena consciència, conscientment


amb plena consciència

1. adv acordadament, a dretcient, a dretes, a gratcient, a posta, a postes, a propòsit, deliberadament, exprés, expressament, intencionadament, voluntàriament

2. adv a cient, amb coneixement de causa, amb plena coneixença, conscientment


tenir el cap ple de pardals

1. v fer-se il·lusions, fer volar coloms, il·lusionar-se, somiar despert, somiar impossibles, somiar ous, somiar perdius, somiar rotllos, somiar truites, veure animetes