Diccionari de sinònims: «ample»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «ample» (6 resultats)

ample

1. n amplada, amplària, distància, envergadura, través


ample  ampla

1. adj ample ampla (d’espatlles), espatllut espatlluda, espatlut espatluda, esquenut esquenuda


ample  ampla

1. adj betzarrut betzarruda, boterut boteruda, botit botida, carnós carnosa, carnut carnuda, corpulent corpulenta, cras crassa, doble, fardassa, gord gorda, gotzo gotza, gras grassa, gros grossa, grossal (un fruit), gruixut gruixuda, inflat inflada, molsut molsuda, obès obesa, panxarrut panxarruda, panxut panxuda, pencut pencuda, ple plena, polpós polposa, rabassut rabassuda, revingut revinguda, rodanxó rodanxona, sacsoner sacsonera, sacsonut sacsonuda, sòlid sòlida, unflat unflada, ventrellut ventrelluda, ventrut ventruda, voluminós voluminosa

2. adj abundant, alt alta, ampli àmplia, apreciable, capaç, considerable, dilatat dilatada, elevat elevada, espaiós espaiosa, extens extensa, gran, gros grossa, lat lata, llarg llarga, major, majúscul majúscula, obert oberta, profund profunda, suficient, valent valenta (anteposat al nom), vast vasta, voluminós voluminosa

3. adj balder baldera, desajustat desajustada, folgat folgada, gran, obert oberta, sobrat sobrada, sobrer sobrera, solt solta

—ANTÒNIMS—

1. adj angost angosta, encofurnat encofurnada, estret estreta, reduït reduïda


màniga ampla


de porta en ample

1. adv de bat a bat, de pinte en ample


de pinte en ample

1. adv de bat a bat, de porta en ample