Diccionari de sinònims: «solt»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «solt» (4 resultats)

solt  solta

1. adj astuciós astuciosa, astut astuta, carcanyol, deixondit deixondida, desacomplexat desacomplexada, deseixit deseixida, desembarassat desembarassada, desimbolt desimbolta, desmamat desmamada, despert desperta, desvetlat desvetlada, desvetllat desvetllada, eixerit eixerida, eixit eixida, eixorivit eixorivida, esbellussat esbellussada, escarquillat escarquillada, escarrabillat escarrabillada, escotorit escotorida, esparpillat esparpillada, espavilat espavilada, felí felina, hàbil, llest llesta, lúcid lúcida, sagaç, trempat trempada, viu vivaANTÒNIMS: atapeït atapeïda

2. adj alliberat alliberada, autònom autònoma, deslliurat deslliurada, emancipat emancipada, exempt exempta, eximit eximida, exonerat exonerada, franc franca, immune, independent, lliure, net neta, deslliure (antic) ‖ ANTÒNIMS: dependent

3. adj desaparellat desaparellada, desaparionat desaparionada, desemparellat desemparellada, desparellat desparellada, desparió despariona, escadusser escadussera, escarser escarsera, espars esparsa, sobrant, sol sola, solter soltera

4. adj ample ampla, balder baldera, folgat folgada, gran, obert oberta, sobrat sobrada


sense solta


posta de solt

1. n ocàs, posta, solpostada


sense solta ni volta

1. adj absurd absurda, incoherent, inconcebible, incongruent, sense cap ni peus, sense sentit, sense solta, sense trellat

2. adj de peu de banc, immotivat immotivada, inconsistent, infundat infundada, sense fonament