Diccionari de sinònims: «llest»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «llest» (4 resultats)

llest  llesta

1. adj/n agut aguda, arneu, arterós arterosa, astuciós astuciosa, astut astuta, clarivident, diplomàtic diplomàtica, fi fina, garneu garneua, guilopo guilopa, hàbil, intuïtiu intuïtiva, mala bua, maquiavèl·lic maquiavèl·lica, murri múrria, penetrant, perspicaç, pillet pilleta, polític política, sagaç, sorneguer sorneguera, subtil, vespa, viu viva, pillo pilla (col·loquial), puta (col·loquial)


llest  llesta

1. adj astuciós astuciosa, astut astuta, carcanyol, deixondit deixondida, desacomplexat desacomplexada, deseixit deseixida, desembarassat desembarassada, desimbolt desimbolta, desmamat desmamada, despert desperta, desvetlat desvetlada, desvetllat desvetllada, eixerit eixerida, eixit eixida, eixorivit eixorivida, esbellussat esbellussada, escarquillat escarquillada, escarrabillat escarrabillada, escotorit escotorida, esparpillat esparpillada, espavilat espavilada, felí felina, hàbil, lúcid lúcida, sagaç, solt solta, trempat trempada, viu vivaANTÒNIMS: atapeït atapeïda

2. adj aciençat aciençada, coneixedor coneixedora, culte culta, docte docta, documentat documentada, enciclopèdic enciclopèdica, entenent, entès entesa, erudit erudita, il·lustrat il·lustrada, informat informada, instruït instruïda, intel·ligent, omniscient, pensant, perspicaç, pou de ciència, saberut saberuda, sapient, savi sàvia, superdotat superdotadaANTÒNIMS: ignorant

3. adj amatent, diligent, dinàmic dinàmica, eficient, expedit expedida, expeditiu expeditiva, prompte prompta, ràpid ràpida, resolutiu resolutiva, zelós zelosa

4. adj avisat avisada, innovador innovadora, prescient, prevenient, previsor previsora, provident, sagaç, visionari visionària

5. adj acabat acabada, a punt, conclús conclusa, dat i beneït, decidit decidida, determinat determinada, resolt resolta

6. adj al peu del canó, aparellat aparellada, a punt, disposat disposada, dispost disposta, operatiu operativa, preparat preparada


estar llest

1. v estar ben cuit, estar ben llest, estar cuit, estar perdut


estar ben llest

1. v estar ben cuit, estar cuit, estar llest, estar perdut