Diccionari de sinònims: «viu»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «viu» (11 resultats)

viu  viva

1. adj astuciós astuciosa, astut astuta, carcanyol, deixondit deixondida, desacomplexat desacomplexada, deseixit deseixida, desembarassat desembarassada, desimbolt desimbolta, desmamat desmamada, despert desperta, desvetlat desvetlada, desvetllat desvetllada, eixerit eixerida, eixit eixida, eixorivit eixorivida, esbellussat esbellussada, escarquillat escarquillada, escarrabillat escarrabillada, escotorit escotorida, esparpillat esparpillada, espavilat espavilada, felí felina, hàbil, llest llesta, lúcid lúcida, sagaç, solt solta, trempat trempadaANTÒNIMS: atapeït atapeïda

2. adj agut aguda, arneu, arterós arterosa, astuciós astuciosa, astut astuta, clarivident, diplomàtic diplomàtica, fi fina, garneu garneua, guilopo, hàbil, intuïtiu intuïtiva, llest llesta, mala bua, maquiavèl·lic maquiavèl·lica, murri múrria, penetrant, perspicaç, pillet pilleta, polític política, sagaç, sorneguer sorneguera, subtil, pillo pilla (col·loquial), puta (col·loquial)

3. adj accelerat accelerada, àgil, alíger alígera, amatent, apressat apressada, com una fletxa, cuitat cuitada, expedit expedida, expeditiu expeditiva, fuent, galopant, lleuger lleugera, momentani momentània, precipitat precipitada, prest presta, prompte prompta, rabent, ràpid ràpida, urgent, veloç, vertiginós vertiginosa, ivaçós ivaçosa (antic)

4. adj acalorat acalorada, adelerat adelerada, animat animada, apassionat apassionada, ardent, ardorós ardorosa, calorós calorosa, efusiu efusiva, entusiasta, fervent, fervorós fervorosa, fogós fogosa, vehement

5. adj agut aguda, bell bella, elevat elevada, enèrgic enèrgica, fort forta, gran, gros grossa, important, intens intensa, llarg llarga, penetrant, potent, profund profunda

6. adj denotatiu denotativa, eloqüent, expressiu expressiva, gràfic gràfica, indicatiu indicativa, pintoresc pintoresca, plàstic plàstica, significador significadora, significatiu significativa, suggestiu suggestiva, vívid vívidaANTÒNIMS: inexpressiu inexpressiva

7. adj animat animada, eficaç, enèrgic enèrgica, vigorós vigorosa, vital, vivaç, vívid vívida, vividor vividora, vivificant

8. adj cridaner cridanera, estrident, extremat extremada, llampant, sorollós sorollosa, virolat virolada, vistós vistosa

9. adj agut aguda, clar clara, despert desperta, lúcid lúcida, ocurrent, perspicaç

10. adj àgil, felí felina, llambrenc llambrenca, llebrenc llebrenca, lleuger lleugera, veloç

11. adj existent vivent, persistent, subsistent, supervivent

—ANTÒNIMS—

1. adj apagat apagada, dèbil, desmaiat desmaiada, esmorteït esmorteïda, fosc fosca, mat, mort matada, opac opaca, somort somorta, velat velada


al viu

1. adv categòricament, clarament, clar i català, clar i net, clar i ras, de llis, distintament, en una paraula, manifestament, netament, net i cru, net i pelat, nu i cru, sense ambages, sense embuts


en viu

1. adv en antena, en directe, en temps real ‖ ANTÒNIMS: en diferit


ull viu

1. ij alerta, atenció, compte, ei, ep, molt de compte, vigila, vigileu


argent viu

1. n hidrargir, mannà, mercuri


marea viva

1. n aigües vives


argent viu

1. adj/n ballaruga, bellugadís bellugadissa, bellugós bellugosa, belluguet, cul de mal seient, malestatger malestatgera


cendra viva

1. n brasa, brasada, brasquer, caliu, caliuada, caliuera


aigües vives

1. n marea viva


les forces vives

1. n elit, els deu mil de dalt, la flor i nata, la nata, la plana major, peixos grossos


ser un argent viu

1. v anar en dansa, no parar en torreta, no parar quiet, no poder parar, picar el cul, ser cul calent, ser el cul d’en Jaumet, ser escopeta de cul calent, ser un belluguet, ser un nervi, ser un tràfec, tenir el diable al cos, tenir nervi, tenir puces