Diccionari de sinònims: «profund»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «profund» (2 resultats)

profund  profunda

1. adj/n acurat acurada, conscienciós conscienciosa, curós curosa, detallista, escrupolós escrupolosa, exigent, formalista, llepafils, lligamosques, meticulós meticulosa, minuciós minuciosa, nimi nímia, ordenancista, perepunyetes, perfeccionista, precís precisa, primfilat primfilada, primmirat primmirada, puntimirat puntimirada, puntós puntosa, rigorós rigorosa, zelós zelosa


profund  profunda

1. adj babèlic babèlica, complex complexa, complicat complicada, confús confusa, críptic críptica, difícil, embolicat embolicada, embrollat embrollada, embullat embullada, enigmàtic enigmàtica, enredat enredada, enrevessat enrevessada, envitricollat envitricollada, impenetrable, inabastable, inaprehensible, inassequible, incomprensible, indesxifrable, indiscernible, inexplicable, inextricable, inintel·ligible, intricat intricada, laberíntic laberíntica, misteriós misteriosa, problemàtic problemàtica, farragós farragosa (col·loquial)

2. adj abundant, alt alta, ample ampla, ampli àmplia, apreciable, capaç, considerable, dilatat dilatada, elevat elevada, espaiós espaiosa, extens extensa, gran, gros grossa, lat lata, llarg llarga, major, majúscul majúscula, obert oberta, suficient, valent valenta (anteposat al nom), vast vasta, voluminós voluminosa

3. adj agut aguda, bell bella, elevat elevada, enèrgic enèrgica, fort forta, gran, gros grossa, important, intens intensa, llarg llarga, penetrant, potent, viu viva

4. adj compendiós compendiosa, complet completa, detallat detallada, exhaustiu exhaustiva, minuciós minuciosa, prolix prolixaANTÒNIMS: superficial

5. adj abismal, abissal, fondo fonda, insondable, pregon pregonaANTÒNIMS: superficial

6. adj arrelat arrelada, intens intensa, íntim íntima, pregon pregona, visceral