Diccionari de sinònims: «compte»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «compte» (29 resultats)

compte


compte

1. ij alerta, atenció, ei, ep, molt de compte, ull viu, vigila, vigileu


a compte

1. adv abans, abans d’hora, a la bestreta, amb antelació, amb temps, anteriorment, anticipadament, a priori, de bestreta, per anticipat, per endavant


a compte de

1. prep a càrrec de, pel compte de, per compte de

2. prep en nom de, pel compte de, per compte de


parar compte

1. v anar a espai, anar alerta, anar amb compte, fer atenció, parar esment, tenir compte


tenir compte

1. v anar a espai, anar alerta, anar amb compte, fer atenció, parar compte, parar esment


a bon compte

1. adv creïblement, eventualment, fàcilment, gairebé segur, possiblement, presumiblement, presumptivament, previsiblement, probablement, segurament, versemblantment


en compte de

1. prep en bescanvi de, en comptes de, en lloc de, en substitució de, per, substituint


per compte de

1. prep a càrrec de, a compte de, pel compte de

2. prep a compte de, en nom de, pel compte de


pel compte de

1. prep a càrrec de, a compte de, per compte de

2. prep a compte de, en nom de, per compte de


eixir a compte

1. v pagar la pena, ser avantatjós, sortir a compte, valdre la pena


demanar compte

1. v cridar a capítol


més del compte

1. adv de massa, de més, de propina


pel seu compte

1. adv amb independència, independentment, lliurement, per lliure


molt de compte

1. ij alerta, atenció, compte, ei, ep, ull viu, vigila, vigileu


que ix a compte

1. adj avantatjós avantatjosa, beneficiós beneficiosa, eficaç, eficient, florent, lucratiu lucrativa, productiu productiva, proficu profícua, profitós profitosa, pròsper pròspera, que surt a compte, reditici reditícia, redituable, remunerador remuneradora, rendible, retent, saludable, útil


anar amb compte

1. v anar a espai, anar alerta, fer atenció, parar compte, parar esment, tenir compte


tenir en compte


sortir a compte

1. v eixir a compte, pagar la pena, ser avantatjós, valdre la pena


entrar en compte

1. v formar part, integrar, pertànyer, ser part


tenint en compte

1. prep atès, en atenció a, en consideració a, per, per consideració a


que surt a compte

1. adj avantatjós avantatjosa, beneficiós beneficiosa, eficaç, eficient, florent, lucratiu lucrativa, productiu productiva, proficu profícua, profitós profitosa, pròsper pròspera, que ix a compte, reditici reditícia, redituable, remunerador remuneradora, rendible, retent, saludable, útil


fallar els comptes

1. v caure l’ànima als peus, decebre’s, haver-n’hi per a tirar el barret al foc, no eixir els comptes, no sortir els comptes, rebre una galleda d’aigua freda, tenir un goig sense alegria


no tenir en compte

1. v deixar de banda, deixar de racó, deixar en terra, descuidar, excloure, fer cas omís, fer vores, ignorar, menystenir, negligir, oblidar, ometre, passar olímpicament, passar per alt, passar per damunt, prescindir, preterir


no eixir els comptes

1. v caure l’ànima als peus, decebre’s, fallar els comptes, haver-n’hi per a tirar el barret al foc, no sortir els comptes, rebre una galleda d’aigua freda, tenir un goig sense alegria


tenint en compte que

1. conj atès que, considerant que, en vista que, havent esguard que, vist que


anar errat de comptes

1. v anar errat, anar lluny d’osques, equivocar-se, estar equivocat, estar lluny de comptes, ser en error, ser en l’error, tenir tort ‖ ANTÒNIMS: tenir raó


no sortir els comptes

1. v caure l’ànima als peus, decebre’s, fallar els comptes, haver-n’hi per a tirar el barret al foc, no eixir els comptes, rebre una galleda d’aigua freda, tenir un goig sense alegria


estar lluny de comptes

1. v anar errat, anar errat de comptes, anar lluny d’osques, equivocar-se, estar equivocat, ser en error, ser en l’error, tenir tort ‖ ANTÒNIMS: tenir raó