Diccionari de sinònims: «sa»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «sa» (13 resultats)

sa  sana

1. adj cast casta, continent, d’una peça, decent, decorós decorosa, digne digna, dreturer dreturera, enter entera, exemplar, honest honesta, honrat honrada, incorrupte incorrupta, incorruptible, integèrrim integèrrima, íntegre íntegra, just justa, moral, net neta, probe proba, púdic púdica, pudorós pudorosa, pur pura, recte recta, virtuós virtuosaANTÒNIMS: inhonest inhonesta

2. adj adret adreta, bo bona, condret condreta, eucràtic eucràtica, fi fina, sedeny sedenya, sereny serenya, temprat temprada, trempat trempada, catòlic catòlica (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: malalt malalta

3. adj favorable, salubèrrim salubèrrima, salubre, saludable, salutífer salutífera, sanitós sanitosaANTÒNIMS: perjudicial

4. adj fort forta, robust robusta, sereny serenya, sòlid sòlida, vigorós vigorosa

—ANTÒNIMS—

1. adj contrari contrària, damnós damnosa, danyós danyosa, deleteri deletèria, desfavorable, infest infesta, insà insana, insalubre, lesiu lesiva, malèfic malèfica, malsà malsana, mefític mefítica, mòrbid mòrbida, morbífic morbífica, morbós morbosa, nociu nociva, perjudicial, perniciós perniciosa, pestífer pestífera, pestilencial, noïble (antic)

2. adj afectat afectada, alifacat alifacada, arrossinat arrossinada, calafetós calafetosa, cara de pomes agres, cara de prunes agres, cloc-i-piu, clocpiu, convalescent, decrèpit decrèpita, empiocat empiocada, escotiflat escotiflada, esventrellat esventrellada, indisposat indisposada, malalt malalta, malaltís malaltissa, malaltús malaltussa, malestant, malmarrós malmarrosa, malmirrós malmirrosa, pioc pioca, sofrent, tocat tocada, tou tova, xacrat xacrada, xacrós xacrosa, xancós xancosa, xerec xereca, destrempat destrempada (col·loquial), fotut fotuda (col·loquial), no gaire catòlic (col·loquial), teclós teclosa (col·loquial)


son

1. n son (m), becada, becaina, becarrada, cabotada, capcinada, clucull, dormició, dormida, dormiment, dormir, letargia, migdiada, rebeca, sesta, sobec, sonada, sopor

2. n son (m), ensomni, malson (angoixós), somieig (despert), somni


son

1. n son (f), adormiment, endormiscament, ensopiment, entreson, ganes de dormir, hipnosi, modorra, narcosi, nyonya, sobec, somnolència, soneguera, sonera, sopor, xorra


son  sa

1. adj el seu la seva, el seu la seua, llur (d’ells)


sa i bo  sana i bona

1. adj alliberat alliberada, benparat benparada, bo i sa bona i sana, deslliurat deslliurada, en bon estat, escàpol escàpola, estalvi estàlvia, il·lès il·lesa, immune, incòlume, indemne, intacte intacta, lliure de perill, sa i estalvi sana i estàlvia, sa i salv sana i salva, sa i segur sana i segura, salv salva, salvat salvada, estort estorta (antic)


bo i sa  bona i sana

1. adj alliberat alliberada, benparat benparada, deslliurat deslliurada, en bon estat, escàpol escàpola, estalvi estàlvia, il·lès il·lesa, immune, incòlume, indemne, intacte intacta, lliure de perill, sa i bo sana i bona, sa i estalvi sana i estàlvia, sa i salv sana i salva, sa i segur sana i segura, salv salva, salvat salvada, estort estorta (antic)


sa i salv  sana i salva

1. adj alliberat alliberada, benparat benparada, bo i sa bona i sana, deslliurat deslliurada, en bon estat, escàpol escàpola, estalvi estàlvia, il·lès il·lesa, immune, incòlume, indemne, intacte intacta, lliure de perill, sa i bo sana i bona, sa i estalvi sana i estàlvia, sa i segur sana i segura, salv salva, salvat salvada, estort estorta (antic)


sa i segur  sana i segura

1. adj alliberat alliberada, benparat benparada, bo i sa bona i sana, deslliurat deslliurada, en bon estat, escàpol escàpola, estalvi estàlvia, il·lès il·lesa, immune, incòlume, indemne, intacte intacta, lliure de perill, sa i bo sana i bona, sa i estalvi sana i estàlvia, sa i salv sana i salva, salv salva, salvat salvada, estort estorta (antic)


en sa vida

1. adv cap vegada, cap volta, en cap moment, en cap temps, en la vida, en ma vida, en ta vida, mai, mai de la vida, mai dels mais, jamai (antic)


sa i estalvi  sana i estàlvia

1. adj alliberat alliberada, benparat benparada, bo i sa bona i sana, deslliurat deslliurada, en bon estat, escàpol escàpola, estalvi estàlvia, il·lès il·lesa, immune, incòlume, indemne, intacte intacta, lliure de perill, sa i bo sana i bona, sa i salv sana i salva, sa i segur sana i segura, salv salva, salvat salvada, estort estorta (antic)


sa porcelleta

1. adj (dit) sa porcelleta (mallorquí; menorquí), auricular, gorrí, gorrinet, gorrinxet, menovell, menuell, menut, petit, xic, xicotet, corrunxet (col·loquial), gorrinyeu (col·loquial), manuelet (col·loquial)


Déu i sa mare

1. pron Déu i sa mare (col·loquial), el món i la bolla, qui més qui menys, tota la gent, tot el món, tothom, tot lo món, tots, tots i cadascun, tots i cada un, tot Cristo (col·loquial), tot déu (col·loquial), tot gat i fura (col·loquial), tot xanco i manco (col·loquial)


de quan Judes era fadrí i sa mare festejava

1. adj ancestral, ancià anciana, antic antiga, arcaic arcaica, arrelat arrelada, atàvic atàvica, avial, centenari centenària, de l’any de la catapumba, de l’any de la Mariacastanya, de l’any de la neu, de l’any de la picor, de l’any de la Quica, de l’any de les tàperes, de l’any tirurany, de l’any vuit, de l’avior, del temps d’Adam, de temps immemorial, inveterat inveterada, mil·lenari mil·lenària, passat passada, pretèrit pretèrita, provecte provecta, reculat reculada, remot remota, vell vella, vetust vetusta, gueto gueta (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: modern moderna

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0