Diccionari de sinònims: «exacte»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «exacte» (1 resultat)

exacte  exacta

1. adj afí, anàleg anàloga, bessó bessona, bisimètric bisimètrica, clavat clavada, coincident, consemblant, equipol·lent, equivalent, germà germana, homogeni homogènia, idèntic idèntica, igual, indistingible, mateix mateixa, paregut pareguda, parell parella, pareller parellera, parió pariona, pastat pastada, ressemblant, semblant, simètric simètrica, similar, sinònim sinònima, tal, aital (antic), cagat cagada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: diferent, distint distinta

2. adj acèrrim acèrrima, auster austera, cap quadrat, draconià draconiana, dur de cap dura de cap, estret estreta, estricte estricta, exigent, implacable, inclement, inexorable, inflexible, justicier justiciera, precís precisa, pur pura, rígid rígida, rigorós rigorosa, seriós seriosa, sever severa, taxatiu taxativa

3. adj analític analítica, calculat calculada, clavat clavada, concret concreta, definit definida, determinat determinada, fi fina, fixat fixada, just justa, matemàtic matemàtica, mesurat mesurada, minuciós minuciosa, precís precisa, puntual, rigorós rigorosa, taxatiu taxativaANTÒNIMS: imprecís imprecisa, inexacte inexacta

4. adj autèntic autèntica, cert certa, clar clara, demostrat demostrada, genuí genuïna, provat provada, segur segura, ver vera, veraç, verdader verdadera, verídic verídica, veritable, vertader vertadera

5. adj autèntic autèntica, fidedigne fidedigna, fidel, històric històrica, real, ver vera, veraç, verdader verdadera, verídic verídica, veritable, vertader vertadera

6. adj conforme, just justa, literal, pur pura, textual

7. adj complidor complidora, disciplinat disciplinada, formal, precís precisa, puntual