Diccionari de sinònims: «exacte»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «exacte» (2 resultats)

exacte  exacta

1. adj afí, anàleg anàloga, bessó bessona, bisimètric bisimètrica, clavat clavada, coincident, consemblant, del mateix motlle, equipol·lent, equivalent, fet i pastat, fet i plantat, germà germana, homogeni homogènia, idèntic idèntica, igual, indistingible, mateix mateixa, paregut pareguda, parell parella, pareller parellera, parió pariona, pastat pastada, ressemblant, semblant, simètric simètrica, similar, sinònim sinònima, tal, tallat pel mateix patró, aital (antic), cagat cagada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: diferent, distint distinta

2. adj acèrrim acèrrima, auster austera, cap quadrat, draconià draconiana, dur de cap dura de cap, estret estreta, estricte estricta, exigent, fort de morro forta de morro, implacable, inclement, inexorable, inflexible, justicier justiciera, precís precisa, pur pura, rígid rígida, rigorós rigorosa, seriós seriosa, sever severa, taxatiu taxativa

3. adj analític analítica, calculat calculada, clavat clavada, concret concreta, definit definida, determinat determinada, fi fina, fixat fixada, just justa, matemàtic matemàtica, mesurat mesurada, minuciós minuciosa, precís precisa, puntual, rigorós rigorosa, taxatiu taxativaANTÒNIMS: imprecís imprecisa, inexacte inexacta

4. adj acreditat acreditada, autèntic autèntica, fefaent, fidedigne fidedigna, fidel, històric històrica, real, ver vera, veraç, verdader verdadera, verídic verídica, veritable, vertader vertadera

5. adj autèntic autèntica, cert certa, clar clara, demostrat demostrada, genuí genuïna, provat provada, segur segura, ver vera, veraç, verdader verdadera, verídic verídica, veritable, vertader vertadera

6. adj complidor complidora, complit complida, disciplinat disciplinada, formal, precís precisa, puntual

7. adj conforme, just justa, literal, pur pura, textual


exacte

1. loc això mateix, exactament, justa la fusta, ni més ni menys

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0