Diccionari de sinònims: «terme»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «terme» (12 resultats)

terme

1. n acaballes, acabament, acabança, cap, clausura, cloenda, colofó, conclusió, consumació, cua, culminació, darreria, darreries, desenllaç, epíleg, extinció, extrem, fi (f), final (m), finalització, interrupció, límit, omega, punta, remat, rerialles, resultat, tancament, terminació

2. n afores, alentorns, contornada, contorns, contrada, encontorns, encontrada, engires, entorn, environs, foranies, forasteries, immediacions (DNV), perifèria, proximitat, redol, redolada, rodal, rodalia, topants, veïnat, verals, voltant, voltants, volts, vorellada

3. n afrontació, bessona, boga, confrontació, creu de terme, fita, fita quilomètrica, fiter, jaló, llinda, llindar, marca, molló, monjoia, muró, parat, pedra mil·liar, pedra termenera, pedró, peiró, pilar, senyal, termenal, vedruna

4. n addend, augend, dividend, divisor, exponent, factor factora, índex, indicador, multiplicador, multiplicand, nombre, número, quantitat, sumand, superíndex, valor, xifra

5. n barri, circumscripció, comarca, demarcació, departament, districte, enclavament, estat, governació, land (Alemanya i Àustria), pedania, província, regió, sector, territori, vegueria, zona

6. n confins, fita, frontera, límit, línia de demarcació, línia divisòria, llinda, llindar, marca, partió, ratlla, termenal, vora

7. n expressió, lema, mot, nom, paraula, substantiu, verb, veu, vocable

8. n acaballes, agonia, darreries, fi (f), final (m), mort (f), remat, seca (col·loquial)

9. n espera, temporització, termini


termes

1. n balneari, banys, centre d’hidroteràpia, establiment termal, estació termal, spa (anglès)


a termes

1. adv a crèdit, a espera, a fiar, a terminis, fiant


terme mitjà

1. n (matemàtiques) mitjana

2. n mitjania


dur a terme

1. v acomplir, aplicar, desenvolupar, efectuar, executar, fer, fer real, implantar, implementar (informàtica), materialitzar, operar, plasmar, portar a cap, portar a la pràctica, portar a terme, posar en pràctica, practicar, realitzar


posar terme

1. v acabar, clausurar, cloure, posar fi, tancar, terminar


tenir terme

1. v acabar, finir, tenir fi


creu de terme

1. n afrontació, bessona, boga, confrontació, fita, fita quilomètrica, fiter, jaló, llinda, llindar, marca, molló, monjoia, muró, parat, pedra mil·liar, pedra termenera, pedró, peiró, pilar, senyal, terme, termenal, vedruna


a llarg terme

1. adv a carrera llarga, a la llarga, a llarg termini, a llarg tret, amb el temps, tard o d’hora


portar a terme

1. v acomplir, aplicar, desenvolupar, dur a terme, efectuar, executar, fer, fer real, implantar, implementar (informàtica), materialitzar, operar, plasmar, portar a cap, portar a la pràctica, posar en pràctica, practicar, realitzar


en darrer terme

1. adv (finalment) a l’últim, al capdavall, al cap i a la fi, a tall de conclusió, ben mirat, com a conclusió, comptat i debatut, després de tot, en conclusió, en definitiva, en fi, en general, fet i fet, finalment, mal que bé, per acabar, per concloure, tot ben garbellat


en termes generals

1. adv eminentment, en general, en gran part, en línies generals, generalment, la major part de les vegades, majoritàriament, per damunt de tot, predominantment, principalment, sobretot

2. adv a l’engròs, de puntetes, en general, en gros, per damunt, per sobreANTÒNIMS: detalladament

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0