Diccionari de sinònims: «acabar»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «acabar» (10 resultats)

acabar

1. v aclucar els ulls, agonitzar, anar al clot, anar al sot, anar-se’n, anar-se’n a l’altre barri, anar-se’n al calaix, anar-se’n al canyet, anar-se’n al cel, batre cames, batre els peus, batre les cames, boquejar, caure, deixar-hi els ossos, donar l’ànima a Déu, electrocutar-se, estirar els peus, estirar la pota, exhalar el darrer sospir, exhalar l’ànima, exhalar l’esperit, expirar, extingir-se, faltar, fer coll de figa, fer el darrer badall, fer la clucaina, finar, finir els seus dies, morir, morir-se, pagar amb la pell, pagar tribut a la mort, passar a millor vida, passar d’aquesta vida, perdre la vida, perir, pujar-se’n al cel, quedar al seti (morir sobtadament), quedar-s’hi, rompre’s el coll (morir accidentalment), sortir amb els peus per davant, sucumbir, tancar els ulls, tòrcer el coll, transir, traspassar, trencar-se el coll (morir accidentalment), volar al cel, deperir (antic), dinyar-la (col·loquial), fer l’ànec (col·loquial), fer nyec (col·loquial), palmar-la (col·loquial), petar (col·loquial), rebentar (col·loquial)

2. v anul·lar, aturar, cancel·lar, cessar, desmobilitzar, detenir, discontinuar, fulminar, interrompre, parar, plegar, sobreseure, suspendre, truncar

3. v completar, concloure, consumar, coronar, culminar, donar fi, enllestir, finalitzar, finir, perfer, portar a fi, terminar

4. v afinar, arredonir, arrodonir, complementar, completar, coronar, enllestir, perfilar, polir, rematar, ultimar

5. v amollar el mos, amortitzar, anul·lar, cancel·lar, extingir, liquidar, pagar, quitar, saldar, satisfer, soltar el mos

6. v buidar, consumir, devorar, eixugar, escurar, esgotar, exhaurir, gastar, rostar

7. v (enllestir fàcilment) arribar i carregar, arribar i enfornar, arribar i envasar, arribar i fènyer, arribar i moldre, arribar i poar, enllestir

8. v clausurar, cloure, posar fi, posar terme, tancar, terminar

9. v caducar, expirar, prescriure, vèncer

10. v cloure, concloure, desembocar, tancar

11. v concloure, dirimir, resoldre, solucionar

12. v finir, tenir fi, tenir terme


per acabar

1. adv (finalment) a l’últim, al capdavall, al cap i a la fi, a tall de conclusió, ben mirat, com a conclusió, comptat i debatut, després de tot, en conclusió, en darrer terme, en definitiva, en fi, en general, fet i fet, finalment, mal que bé, per concloure, tot ben garbellat

2. adv a l’últim, a la fi, com a acabament, finalment, per fi, per rebat


contar i no acabar

1. n cançó de l’enfadós, cançó de la lileta, cançó enfadosa, insistència, mantra, repetició, salmòdia, sonsònia


no saber-se acabar

1. v admirar-se, caure de cul, estranyar-se, fer-se creus, no cabre a la barretina, no cabre al cap, no poder-se acabar, no saber avenir-se, quedar de pedra


no poder-se acabar

1. v admirar-se, caure de cul, estranyar-se, fer-se creus, no cabre a la barretina, no cabre al cap, no saber avenir-se, no saber-se acabar, quedar de pedra


ser cosa de mai acabar

1. v ser el conte de la vella, ser el conte de mai acabar, ser inacabable, ser la cançó de l’enfadós, ser un contar i no acabar


per a acabar-ho d’adobar

1. adv a més a més, a sobre, d’afegitó, d’escreix, damunt, de més a més, per a acabar-ho d’arreglar, per afegiment, per a més inri, per a millor adobar, per a reblar el clau, per torna


ser un contar i no acabar

1. v ser cosa de mai acabar, ser el conte de la vella, ser el conte de mai acabar, ser inacabable, ser la cançó de l’enfadós


ser el conte de mai acabar

1. v ser cosa de mai acabar, ser el conte de la vella, ser inacabable, ser la cançó de l’enfadós, ser un contar i no acabar


per a acabar-ho d’arreglar

1. adv a més a més, a sobre, d’afegitó, d’escreix, damunt, de més a més, per a acabar-ho d’adobar, per afegiment, per a més inri, per a millor adobar, per a reblar el clau, per torna

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0