Diccionari de sinònims: «just»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «just» (6 resultats)

just  justa

1. adj cast casta, continent, decent, decorós decorosa, digne digna, dreturer dreturera, enter entera, honest honesta, honrat honrada, incorrupte incorrupta, incorruptible, íntegre íntegra, moral, net neta, probe proba, púdic púdica, pudorós pudorosa, pur pura, recte recta, sa sana, virtuós virtuosaANTÒNIMS: inhonest inhonesta

2. adj correcte correcta, desapassionat desapassionada, distributiu distributiva, dreturer dreturera, enraonat enraonada, equànime, equidistant, equilibrat equilibrada, equitable, equitatiu equitativa, honest honesta, imparcial, mesurat mesurada, neutral, objectiu objectiva, ponderat ponderada, proporcional, raonable, recte recta, serè serenaANTÒNIMS: esbiaixat esbiaixada

3. adj analític analítica, calculat calculada, clavat clavada, concret concreta, definit definida, determinat determinada, exacte exacta, fi fina, fixat fixada, matemàtic matemàtica, mesurat mesurada, minuciós minuciosa, precís precisa, puntual, rigorós rigorosa, taxatiu taxativaANTÒNIMS: imprecís imprecisa, inexacte inexacta

4. adj apropiat apropiada, correcte correcta, degut deguda, fundat fundada, justificat justificada, legal, legítim legítima, lícit lícita, permès permesa, vàlid vàlida, lledesme lledesma (antic) ‖ ANTÒNIMS: il·legal, il·lícit il·lícita, prohibit prohibida

5. adj ajustat ajustada, cenyit cenyida, encotillat encotillada, entallat entallada, escanyat escanyada, estret estreta, oprimit oprimidaANTÒNIMS: folgat folgada

6. adj bo bona, caritatiu caritativa, perfecte perfecta, pur pura, sant santa, venerable, virtuós virtuosa

7. adj conforme, exacte exacta, literal, pur pura, textual

8. adj condigne condigna, fundat fundada, merescut merescuda, meritíssim meritíssima

9. adj correcte correcta, digne digna, propi pròpia, recte recta

10. adj complet completa, redó redona, rodó rodona, sense fraccions


just

1. adv amb exactitud, exactament, justet, ni més ni menys, precisament


tot just

1. adv amb prou faenes, amb prou feines, a penes, només, solament, sols, tan solament, tan sols, únicament

2. adv amb prou faenes, amb prou feines, a penes, ben just, encara no, gairebé no, quasi no


ben just

1. adv amb prou faenes, amb prou feines, a penes, encara no, gairebé no, quasi no, tot just


tot just

1. conj així que, a penes, cada vegada que, de seguida que, en el moment que, en ser que, immediatament que, quan, sempre que, tan aviat com, tan bon punt, tantost, tantost com, tot seguit que, una vegada, una volta, un cop


just a temps

1. adv a darrera hora, a hora horada, a última hora, en l’últim moment