Diccionari de sinònims: «objectiu»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «objectiu» (2 resultats)

objectiu

1. n allargavistes, amplificador, binocle, binocular, cercador, condensador, lent, lluneta, lupa, menisc, microscopi, monocle, ocular, periscopi, prismàtics, telescopi, ullera, ullera de llarga vista, ulleres, vidre

2. n blanc, destí, destinació, fi (m), finalitat, idea, intenció, meta, mira, mòbil, objecte, propòsit, raó de ser, sentit, servei, teleologia, ús, utilitat

3. n blanc, diana, fitó, rodella


objectiu  objectiva

1. adj correcte correcta, desapassionat desapassionada, distributiu distributiva, dreturer dreturera, enraonat enraonada, equànime, equidistant, equilibrat equilibrada, equitable, equitatiu equitativa, honest honesta, imparcial, just justa, mesurat mesurada, neutral, ponderat ponderada, proporcional, raonable, recte recta, serè serenaANTÒNIMS: esbiaixat esbiaixada

2. adj científic científica, empíric empírica, experimental, factual, positiu positiva

—ANTÒNIMS—

1. adj individual, íntim íntima, particular, personal, singular, subjectiu subjectiva