Diccionari de sinònims: «aspre»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «aspre» (2 resultats)

aspre

1. n aspre (agricultura), bàcul, barra, bastó, bat (beisbol), batolla, bengala, bitllot, bordó, burxanc, canya, clava, crossa, enzador, estaca, estaló, estic (hoquei), gaiata, gaiato, garrot, pal, pirrossa, porra, puntal, suport, tirapeu, tirs (mitologia), totxo, tronc, vara, vareta, verga, vergella


aspre  aspra

1. adj barroer barroera, bast basta, bròfec bròfega, brusc brusca, cafre, cantellut cantelluda, descortès descortesa, destraler destralera, esqueixat esqueixada, groller grollera, grosser grossera, incivil, ineducat ineducada, malagradós malagradosa, maleducat maleducada, matusser matussera, ordinari ordinària, potiner potinera, rude, rudimentari rudimentària, ruquerol, rústic rústica, sec seca, tosc tosca, vilà vilana, vulgar, xapot xapota, morral (col·loquial)

2. adj adust adusta, clos closa, desagradable, eixut eixuta, eremític eremítica, esquerp esquerpa, esquiu esquiva, esquívol esquívola, feréstec feréstega, insociable, intractable, isard isarda, malmirrós malmirrosa, misantrop misantropa, misantròpic misantròpica, mussol, orc orca, retret retreta, saturn saturna, sec seca, sornut sornuda, sorrut sorruda, sull sulla, taciturn taciturna, tancat tancada, tros de rusca

3. adj abrupte abrupta, accidentat accidentada, barrancós barrancosa, clotós clotosa, desigual, escabrós escabrosa, escarpat escarpada, esgalabrós esgalabrosa, espadat espadada, esquerp esquerpa, ferest feresta, feréstec feréstega, fragós fragosa, irregular, isard isarda, rost rosta, salvatge, trencat trencada

4. adj agrest agresta, aspriu aspriva, brusc brusca, cantellut cantelluda, desagradable, escrú escrua, malagradós malagradosa, rude, rústec rústega, sec seca, selvàtic selvàticaANTÒNIMS: fi fina, polit polida

5. adj acerb acerba, àcid àcida, acre, càustic càustica, corrosiu corrosiva, irritant, mordicant (química), ofensiu ofensiva

6. adj brutal, esquerp esquerpa, furro furra, intractable, rude

7. adj agre agra, amarg amarga, amargant, amargós amargosa

—ANTÒNIMS—

1. adj fi fina, llis llisa, sedós sedosa, setinat setinada, suau, vellutat vellutada