Diccionari de sinònims: «part»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «part» (32 resultats)

part

1. n part (f), borrall, bri, brossa, busca, engruna, espurna, esquitx, gota, gra, guspira, infinitèsim (matemàtiques), mica, palleta, partícula, pessic, pols (m), polsada, polset, punt, resquitx, sospir, volva

2. n part (f), banda, bàndol, camarilla, camp, capelleta, claca, clan, clec, colla, facció, front, grup, grupuscle, partit, tendència, tall (pejoratiu)

3. n part (f), bocí, derna, fracció, fragment, mos, padellàs, peça, péntol, porció, segment, tella, teulís, tros

4. n part (f), apartat, article, capítol, clàusula, disposició, divisió, epígraf, episodi, secció, títol

5. n part (f), ala, banda, bandada, cantó, cara, carada, costat, extrem, flanc, meitat

6. n part (f), fracció, interès, percentatge, proporció, ràtio, relació, tant, tant per cent, taxa, tipus

7. n part (f), emplaçament, indret, lloc, posició, post (m; militar), posta (militar), punt, situació, ubicació

8. n part (f), bocí, fracció, fragment, parcel·la, porció, secció, segment, tram, tros

9. n part (f), enclavament, lloc, localitat, país, paratge, regió, territori, zona

10. n part (f), component, departament, divisió, membre, secció, sector, tram

11. n part (f), dosi, mesura, porció, presa, proporció, quantitat

12. n part (f), causant, demandant, pledejador pledejadora, pledejant, querellant

13. n part (f), component, element, factor, principi

14. n part (f), particel·la, partitura, solfa (col·loquial)

15. n (teatre) part (f), escena, esquetx (anglès), quadre

16. n part (f), paper, personatge

17. n part (f), particel·la


part  parta


part

1. n part (m), deslliurament, infantament, naixement, parida, parturició


parts

1. n daixonses, dallonses, genitals, natura, naturalesa, òrgans sexuals, penis (home), sexe, vergonyes, vulva (dona)


a part

1. adv al seu torn, per la seva part, per separat, separadament


en part

1. adv a mitges, incompletament, no del tot, parcialment ‖ ANTÒNIMS: enterament

2. adv en certa manera, fins a cert punt


a parts

1. adv a derrama, a escot, a parts iguals, a prorrata, proporcionalment


ser part

1. v entrar en compte, formar part, integrar, pertànyer


fer parts

1. v compartimentar, descompondre, desglossar, desmembrar, desunir, dislocar, dissociar, dividir, erolar, escindir, esmicolar, esquarterar, fraccionar, fragmentar, llescar, migpartir, parcel·lar, partir, repartir, rompre, seccionar, segmentar, separar, subdividir, tallar, trencar, trossejar

2. v amitjanar, assignar, atribuir, compartir, distribuir, dividir, donar, impartir, partir, racionar, repartir


a part de

1. prep a excepció de, a exclusió de, a l’enfora de, al marge de, excepte, exceptuant, fora de, llevat de, passat de, salvant, salvat, tret de

2. prep a més de, de més de, en addició a, sobre, ultra, allèn de (antic)


part dreta

1. n costat dret, dreta, estribord, mà dreta ‖ ANTÒNIMS: esquerra


major part

1. n generalitat, gros, majoria ‖ ANTÒNIMS: minoria


donar part

1. v acientar, advertir, anunciar, assabentar, assenyalar, avisar, bufar a l’orella, compartir, comunicar, declarar, dir, donar a conèixer, donar raó, ennovar, expressar, fer avinent, fer entenent, fer pensar, fer sabedor, fer saber, indicar, informar, intimar, manifestar, notificar, participar, posar en antecedents, recordar, significar, transmetre


formar part

1. v entrar en compte, integrar, pertànyer, ser part

2. v militar, pertànyer, ser membre, ser militant


en cap part

1. adv almon, en cap banda, en cap lloc, enlloc, enlloc del món, ni en forat ni en finestra, ni en palla ni pols


part central

1. n (sentit figurat) essència, mare dels ous, moll, pot de la confitura, punt essencial, punt neuràlgic, quid, quid de la qüestió, rovell de l’ou


anar de part

1. v anyellar (l’ovella), bessonar, cabridar (la cabra), cadellar (la gossa), concebre, conillar (la conilla), corderar (l’ovella), deslliurar, donar a llum, fer, gatinar (la gata), gorrinar (la truja), infantar, parir, parterejar, pollinar (l’egua), porcellar (la truja), portar al món, quissoiar (la gossa), recordinar (ovella o cabra), vedellar (la vaca), xaiar (l’ovella), desocupar (col·loquial), fillar (antic)


prendre part

1. v acollar, adherir, adscriure, afiliar, agremiar, agrupar, aliar, alligar, associar, coalitzar, col·legiar, confederar, donar d’alta, federar, fer causa comuna, fer lliga, fer pinya, incorporar, ingressar, lligar, mancomunar, pactar, reunir, sindicar

2. v entrar, entrar en acció, entrar en escena, entrar en joc, intervenir, participar, tercerejar


d’altra part

1. adv altrament, d’altra banda, endemés, per altra banda, per altra part


en gran part

1. adv eminentment, en general, en línies generals, en termes generals, generalment, la majoria de vegades, majoritàriament, per damunt de tot, predominantment, principalment, sobretot


en bona part


part del lleó

1. n abassegament, acaparament, agabellament


part esquerra

1. n babord, costat esquerre, esquerra, mà esquerraANTÒNIMS: dreta


part integrant

1. n additiu, component, constituent, droga, element, ingredient


a parts iguals

1. adv a derrama, a escot, a parts, a prorrata, proporcionalment


per altra part

1. adv altrament, d’altra banda, d’altra part, endemés, per altra banda


part dispositiva

1. n part dispositiva (dins d’una sentència), acord, arbitri, decisió, determinació, dictamen, dispositiva (dins d’una sentència), fàtua (islam), judici, juí, opinió, parer, pronunciament, resolució, senatconsult, sentència, veredicte


per la seva part


assistent al part

1. n comare, doula, infermer obstetricoginecològic infermera obstetricoginecològica, llevador llevadora


fer rotlle a part

1. v agrupar-se, dividir-se, escamotar-se, separar-se


fer parts i quarts

1. loc desigualtat, doble moral, dues vares de mesura, inequitat, injustícia, llei de l’embut, parcialitat, tractament desigual, tracte discriminatori


no voler tenir art ni part

1. v abstenir-se, allunyar-se, arronsar les espatlles, defugir, desentendre’s, desinteressar-se, inhibir-se, no voler saber-ne res, retirar-se, retraure’s, retreure’s, sostraure’s, sostreure’s, passar (col·loquial)

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0