Diccionari de sinònims: «part»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «part» (28 resultats)

part

1. n part (f), borrall, bri, brossa, busca, engruna, espurna, gota, gra, guspira, mica, palleta, partícula, pessic, pols (m), polsada, polset, punt, sospir, volva

2. n part (f), banda, bàndol, camarilla, camp, capelleta, claca, clan, clec, colla, facció, front, grup, grupuscle, partit, tendència

3. n part (f), bocí, fracció, fragment, mos, parcel·la, peça, péntol, porció, segment, tram, tros

4. n part (f), apartat, article, capítol, clàusula, disposició, divisió, epígraf, episodi, secció, títol

5. n part (f), ala, banda, cantó, cara, carada, costat, extrem, flanc, meitat

6. n part (f), emplaçament, indret, lloc, posició, post (m; militar), posta (militar), punt, situació, ubicació

7. n part (f), fracció, interès, percentatge, proporció, ràtio, relació, tant per cent, taxa, tipus

8. n part (f), enclavament, lloc, localitat, país, paratge, regió, territori, zona

9. n part (f), component, departament, divisió, membre, secció, sector, tram

10. n part (f), causant, demandant, pledejador pledejadora, pledejant, querellant

11. n part (f), dosi, mesura, porció, proporció, quantitat

12. n part (f), component, element, factor, principi

13. n part (f), paper, personatge

14. n part (f), particel·la


part  parta

1. n particel·la, partitura, solfa (col·loquial)


part

1. n part (m), deslliurament, infantament, naixement, parida, parturició


parts

1. n daixonses, dallonses, genitals, penis (home), sexe, vergonyes, vulva (dona)


a part

1. adv al seu torn, per la seva part, per separat, separadament


en part

1. adv a mitges, incompletament, no del tot, parcialment

2. adv en certa manera, fins a cert punt

3. adv parcialmentANTÒNIMS: enterament


a parts

1. adv a derrama, a escot, a parts iguals, a prorrata, proporcionalment


ser part

1. v entrar en compte, formar part, integrar, pertànyer


fer parts


part dreta

1. n costat dret, dreta, estribord, mà dreta ‖ ANTÒNIMS: esquerra


major part

1. n generalitat, gros, majoria ‖ ANTÒNIMS: minoria


donar part

1. v advertir, anunciar, assabentar, assenyalar, avisar, bufar a l’orella, compartir, comunicar, declarar, dir, donar a conèixer, donar raó, ennovar, expressar, fer avinent, fer entenent, fer pensar, fer saber, indicar, informar, intimar, manifestar, notificar, participar, recordar, significar, transmetre


formar part

1. v entrar en compte, integrar, pertànyer, ser part

2. v militar, pertànyer, ser membre, ser militant


en cap part

1. adv almon, en cap banda, en cap lloc, enlloc, enlloc del món, ni en forat ni en finestra, ni en palla ni pols


anar de part

1. v anyellar (l’ovella), bessonar, cabridar (la cabra), cadellar (la gossa), concebre, conillar (la conilla), corderar (l’ovella), deslliurar, donar a llum, fer, gatinar (la gata), gorrinar (la truja), infantar, parir, parterejar, pollinar (l’egua), porcellar (la truja), portar al món, quissoiar (la gossa), recordinar (ovella o cabra), vedellar (la vaca), xaiar (l’ovella), desocupar (col·loquial), fillar (antic)


prendre part

1. v acollar, adherir, adscriure, afiliar, agremiar, agrupar, aliar, alligar, associar, coalitzar, col·legiar, confederar, donar d’alta, federar, fer lliga, incorporar, ingressar, lligar, mancomunar, pactar, reunir, sindicar

2. v entrar, intervenir, participar, tercerejar


d’altra part

1. adv altrament, d’altra banda, endemés, per altra banda, per altra part


en gran part

1. adv eminentment, en general, en línies generals, en termes generals, generalment, la majoria de vegades, majoritàriament, per damunt de tot, predominantment, principalment, sobretot


en bona part

1. adv eminentment, en alt grau, en grau considerable


part del lleó

1. n abassegament, acaparament, agabellament


part esquerra

1. n babord, costat esquerre, esquerra, mà esquerraANTÒNIMS: dreta


part integrant

1. n additiu, component, constituent, droga, element, ingredient


a parts iguals

1. adv a derrama, a escot, a parts, a prorrata, proporcionalment


per altra part

1. adv altrament, d’altra banda, d’altra part, endemés, per altra banda


part dispositiva

1. n part dispositiva (dins d’una sentència), acord, arbitri, decisió, determinació, dictamen, dispositiva (dins d’una sentència), judici, juí, opinió, parer, pronunciament, resolució, sentència, veredicte


per la seva part

1. adv al seu torn, a part, per separat, separadament


assistent al part

1. n comare, doula, infermer obstetricoginecològic infermera obstetricoginecològica, llevador llevadora


no voler tenir art ni part

1. v abstenir-se, allunyar-se, arronsar les espatlles, defugir, desentendre’s, desinteressar-se, inhibir-se, no voler saber-ne res, retirar-se, retraure’s, retreure’s, sostraure’s, sostreure’s, passar (col·loquial)