Diccionari de sinònims: «sobre»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «sobre» (15 resultats)

sobre

1. n bossa, coberta, plica, sobrecarta

2. n dalt, damunt


sobre

1. adv dalt, damunt


sobre

1. prep al voltant de, amb relació a, a propòsit de, en relació amb, entorn de, envers, pel que fa a, quant a, referent a, relativament a, respecte a, respecte de, tocant a

2. prep a més de, de més de, en addició a, ultra

3. prep damunt


sobres

1. n bavalles, deixa, deixalla, deixalles, deixies, despulles, escorrialles, excedent, rastre, recialla, reminiscència, residu, resta, restant, restes, retall, romanalla, romanent, rosegall, sobralles, sobrant, sostrall, sostre, triadures, vestigi


a sobre

1. adv addicionalment, així mateix, altrament, amb tot això, a més, a més a més, a més d’això, ben mirat, d’afegitó, d’escreix, damunt, demés (no s’ha de confondre amb «altres»), de més, de més a més, encara, endemés, fins i tot, igualment, ítem, per afegiment, per torna, també


per sobre

1. adv damunt damunt, de passada, dessús dessús, lleugerament, per damunt, per damunt damunt, superficialment

2. adv a l’engròs, de puntetes, en gros, en termes generals, per damuntANTÒNIMS: detalladament


de sobres


sobre manera

1. adv a balquena, a betzef, a braçats, abundantment, abundosament, a cabassos, a cafissos, a caramull, a caramulls, a carretades, a desdir, a dojo, a doll, a dolls, a feixos, a forfollons, a gavadals, a grapats, a la baldor, a la plena, a mansalva, a mans plenes, a manta, a més no poder, a muntó, a munts, a orri, a palades, a poalades, a punta pala, a raig, a raig de bot, a rolls, a tentipotenti, a tot drap, a tot estrop, a trompons, d’allò més, en abundància, en orri, en quantitat, generosament, una cosa de no dir

2. adv a l’excés, a tentipotenti, de mala manera, de sobra, de sobres, en demesia, en excés, en extrem, en gran manera, excessivament, fora mesura, massa, molt, moltíssim, qui-sap-lo, qui sap quant, ultra mesura, una cosa de no dir


sobre la marxa

1. adv de colp i volta, de cop i volta, improvisadament, irreflexivament


sobre encoixinat

1. n sobre amb protecció, sobre de bombolla


sobre de bombolla

1. n sobre amb protecció, sobre encoixinat


treure’s de sobre

1. v alliberar-se, desembarassar-se, desempallegar-se, desfer-se, deslliurar-se, desprendre’s, esbatre, espolsar-se, estalviar-se, llevar-se de damunt, reballar, traure’s de damunt


sobre amb protecció

1. n sobre de bombolla, sobre encoixinat


posar sobre la taula

1. v adduir, al·ludir, anomenar, citar, dir, eixir a col·lació, eixir a rogle, esmentar, mencionar, portar a col·lació, recórrer, referir-se, retraure, retreure, sortir a col·lació, traure a col·lació, traure a rogle, treure a col·lació, treure a rotlle


adormir-se sobre els llorers

1. v acomodar-se, adormir-se en els llorers, estacionar-se