Diccionari de sinònims: «tall»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «tall» (10 resultats)

tall

1. n arrapada, baptisme de sang, colp, cop, crebassa, esgarrapada, ferida, hemorràgia, laceració, lesió, llaga, mal, nafra, pelada, plaga, pústula, rascada, tocadura, trau (al cap), trauma, traumatisme, trenc (al cap), trep, trinxo (al cap), úlcera, bua (infantil), buba (infantil), oioi (infantil), pupa (infantil)

2. n boticaix, cleca, desaire, esclatonada, estufada, estufit, estufó, exabrupte, galtada, guantada, momo, rebuf, refús, reprotxe, retret, revés, flasca (col·loquial), flist-flast (col·loquial), miquel (col·loquial), moc (col·loquial), nyas, coca (col·loquial), pam (col·loquial), pim-pam (col·loquial)

3. n estil, faisó, forma, gènere, guisa, , manera, mena, moda, modalitat, mode, règim, sort, tarannà, tenor (antic)

4. n fragment, làmina, llenca, llesca, llonza, panna, pellanc, penca, porció, ració, rodanxa, rodella, tallada, timbarro, tinyol

5. n ablació, abscisió, amputació, apòcope, escissió, excisió, exèresi (medicina), extirpació, mutilació, reamputació, resecció, separació, supressió, truncament

6. n (carn) bistec (vedella), entrecot, filet, llom (porc), llomello (porc), mitjana, rellom (porc), rellomello (porc o vedella), tallada, turnedó

7. n escarpell, ferro, fil, fulla, ganiveta, làmina, tallant, tallanta

8. n entalla, escarificació, fissió, fissura, incisió, mossa, osca

9. n (carn o peix) escalopa, filet, polpeta, suprema, tallada

10. n cran, marca, senyal

11. n intersecció, pla, secció


tall

1. n tall (pejoratiu), ardada, ardat, banda, bàndol, bolitjada, cacera (de caçadors), camarada, cataifa, caterva, cercle, cohort, col·lectiu, colla, collada, companyia, conjunt, cos (de ball), diablera, dula, equip, esbart, escamot, escarot, estol, exèrcit, falange, formació, grup, legió, missió, quadrilla, basca (col·loquial), càfila (pejoratiu), fauna (pejoratiu), penya (col·loquial), soldadesca (pejoratiu)

2. n tall (pejoratiu), banda, bàndol, camarilla, camp, capelleta, claca, clan, clec, colla, facció, front, grup, grupuscle, part (f), partit, tendència


a tall de

1. prep a manera de, a títol de, com, com a, en concepte de, en qualitat de


venir a tall

1. v anar al pèl, arribar a temps, fer al cas, ser del cas, ser oportú, tenir relació, venir al cas, venir a propòsit, venir a tomb


a tall d’espassa

1. adv a degolla, a espasa, a foc i a ferro, a foc i a flama, a matadegolla, a sang i a foc, sense quarter


a tall d’exemple

1. loc a manera d’exemple, com a mostra, com aquell qui diu, com ara, com és ara, concretament, en concret, en especial, en particular, especialment, particularment, per dir-ho així, per exemple, per posar un exemple, posem per cas, sense anar més lluny, verbigràcia


a tall de conclusió

1. adv (en resum) al capdavall, al cap i a la fi, amb tot plegat, a tall de recapitulació, ben mirat, breument, com a conclusió, com a resum, comptat i debatut, concloent, de fet, de manera genèrica, de manera global, en conclusió, en conjunt, en essència, en general, en poques paraules, en resum, en síntesi, en substància, en suma, en una paraula, essencialment, globalment, recapitulant, resumidament, resumint, sumàriament, tot comptat, tot plegat

2. adv (finalment) a l’últim, al capdavall, al cap i a la fi, ben mirat, com a conclusió, comptat i debatut, després de tot, en conclusió, en darrer terme, en definitiva, en fi, en general, fet i fet, finalment, mal que bé, per acabar, per concloure, tot ben garbellat


a tall de recapitulació

1. adv (en resum) al capdavall, al cap i a la fi, amb tot plegat, a tall de conclusió, ben mirat, breument, com a conclusió, com a resum, comptat i debatut, concloent, de fet, de manera genèrica, de manera global, en conclusió, en conjunt, en essència, en general, en poques paraules, en resum, en síntesi, en substància, en suma, en una paraula, essencialment, globalment, recapitulant, resumidament, resumint, sumàriament, tot comptat, tot plegat


ser una arma de dos talls

1. loc ser una arma de doble tall, tenir avantatges i inconvenients, tenir pros i contres


ser una arma de doble tall

1. loc ser una arma de dos talls, tenir avantatges i inconvenients, tenir pros i contres

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0