Diccionari de sinònims: «paraula»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «paraula» (18 resultats)

paraula

1. n bony (deute incobrable o impagable), compromís, deure, deute, gep (deute incobrable o impagable), imposició, obligació, promesa, prometença, prometiment, responsabilitat, vot

2. n expressió, mot, nom, substantiu, terme, verb, veu, vocable

3. n assegurança, fe (f), paraula d’honor, prometença, testimoni, testimoniatge

4. n element, entrada, ítem, punt


paraula clau

1. n clau (f), codi, combinació, consigna, contrasenya, contraxifra, fórmula, lema, mot d’ordre, paraula de pas, sant i senya, secret


paraula forta

1. n (paraula) baconada, blasfèmia, brofegada, brutícia, despropòsit, desvergonyiment, grolleria, grosseria, impertinència, inconveniència, indecència, indelicadesa, insolència, insult, morrada, motada, obscenitat, ofensa, paraulada, paraula gruixuda, paraulota, penjament, porcada, procacitat, renec, ultratge, vulgaritat, deshonria (antic)


paraula de pas

1. n clau (f), codi, combinació, consigna, contrasenya, contraxifra, fórmula, lema, mot d’ordre, paraula clau, sant i senya, secret


en una paraula

1. adv al capdavall, al cap i a la fi, ben mirat, comptat i debatut, en conclusió, en definitiva, en essència, en poques paraules, en resum, en substància, en suma, essencialment, finalment, recapitulant, resumidament, resumint, sumàriament, tot ben garbellat, tot plegat

2. adv al viu, categòricament, clarament, clar i català, clar i net, clar i ras, de llis, distintament, manifestament, netament, net i cru, net i pelat, nu i cru, sense ambages, sense embuts

3. adv amb quatre pinzellades, breument, compendiosament, concisament, en quatre ratlles, lacònicament, parcament, ràpidament, resumidament, sòbriament, succintament, sumàriament


mitges paraules

1. n al·lusió, ambages, ambigüitats, antífrasi, atenuació, circumloqui, dissimulació, embut, embuts, eufemisme, evasiva, indirecta, insinuació, lítote, pal·liatiu, perífrasi, reticència, rodejos, sobreentès, subtilesa


joc de paraules

1. n embarbussament, travallengua


paraula d’honor


paraula gruixuda

1. n (paraula) baconada, blasfèmia, brofegada, brutícia, despropòsit, desvergonyiment, grolleria, grosseria, impertinència, inconveniència, indecència, indelicadesa, insolència, insult, morrada, motada, obscenitat, ofensa, paraulada, paraula forta, paraulota, penjament, porcada, procacitat, renec, ultratge, vulgaritat, deshonria (antic)


donar la paraula

1. v afirmar, assegurar, certificar, donar fer, donar paraula d’honor, fer un jurament, jurar, posar Déu per testimoni, posar les mans al foc, prestar jurament, prometre, testimoniar


de poques paraules


retirar la paraula

1. v agrimar-se, altercar, barallar-se, contrapuntar-se, desamigar-se, desavenir-se, discutir, disgustar-se, disputar, enemistar-se, enfadar-se, enfurrunyar-se, engronyar-se, enquimerar-se, entebeir-se, estar a matar, estar com gat i gos, estar de morros, estar de punta, estar mata’m que et mataré, fer-se de malvoler, girar la cara, indisposar-se, negar el bon dia, negar el salut, no fer-se, no mirar a la cara, portar-se a matar, posar-se de punta, refredar-se, renyir, rivalitzar, rompre, tirar-se els plats pel cap, trencar, trencar el plat bonic, deseixir-se’n (antic), partir peres (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: fer-se


en poques paraules

1. adv al capdavall, al cap i a la fi, ben mirat, comptat i debatut, en conclusió, en definitiva, en essència, en resum, en substància, en suma, en una paraula, essencialment, finalment, recapitulant, resumidament, resumint, sumàriament, tot ben garbellat, tot plegat

2. adv a barrisc, a grans trets, a prop, aproximadament, a ull, grosso modo, més o menys, mig mig, pam més pam menys, poc dalt o baix, poc ençà poc enllà, poc més poc manco, poc més poc menys, poc o molt, prop, si fa no fa, tal·là-tal·lera, un si és no és


deixar sense paraula

1. v admirar, astorar, atarantar, atonir, atordir, atorrollar, causar estupefacció, causar estupor, confondre, deixar amb un pam de boca oberta, deixar blau, desconcertar, embadalir, esbalair, estordir, meravellar, sorprendre, torbar

2. v deixar amb la boca oberta, deixar blau, deixar clavat en terra, deixar d’una peça, deixar de pedra, deixar fred, deixar glaçat, deixar mort, deixar parat, deixar sense resposta


quedar sense paraula

1. v quedar amb un peu enlaire, quedar d’una peça, quedar de pedra, quedar glaçat, quedar mort, quedar parat, quedar sense resposta, quedar verd, restar amb la boca oberta


donar paraula d’honor

1. v afirmar, assegurar, certificar, donar fer, donar la paraula, fer un jurament, jurar, posar Déu per testimoni, posar les mans al foc, prestar jurament, prometre, testimoniar


menjar-se les paraules

1. v balbejar, balbotejar, balbucejar, balbucitar, barbotegar, barbotejar, fer botiges, fer embuts, parlar entre dents


arrossegar les paraules

1. v arrossegar la veu, parlar lentament