Guia d’estil de Softcatalà

Compartiu

Convencions de format

A continuació descrivim el conjunt de convencions de format que utilitzem en tota la Guia d’estil.

Utilitzem les cometes baixes o llatines (« ») per citar textos en anglès; per indicar que un determinat mot o expressió és un calc; o bé per ressaltar una paraula dins del text (p. ex. La paraula «versió» no és un nom propi).

Els títols o encapçalaments de taules els escrivim en cursiva.

Usem la negreta per destacar quelcom important en un text. Per exemple, un fragment de text dins d’un paràgraf en el qual volem que el lector es fixi.

Els exemples són importants per il·lustrar com s’aplica correctament una recomanació. Per tal de ressaltar els exemples, utilitzem un tipus de lletra d'amplada fixa. Així, el format dels exemples en anglès i català és el següent:

Anglès Music & Movies
Català Música i pel·lícules

En els quadres d’exemples, distingim les opcions recomanades de les no recomanades amb els mots «Correcte» i «Incorrecte». Això no significa que totes les opcions marcades com a «incorrectes» ho siguin en tots els casos, sinó que des del punt de vista de Softcatalà són inadequades en els contextos referits (i, a vegades, en l’àmbit de les noves tecnologies en general). Si fem servir sempre els mots «Correcte» i «Incorrecte» és per una qüestió d’usabilitat i perquè, sovint, es fa difícil establir una frontera clara entre el que és incorrecte i el que és no recomanable. De totes maneres, en la majoria de casos els comentaris anteriors o posteriors als quadres d’exemples ajudaran el traductor a distingir entre una cosa i l’altra. Usem el format següent:

Text original A CD burner, and Audio CD Ripper
Incorrecte Enregistrador de CD, i extractor de CD d'àudio
Correcte Enregistrador de CD i extractor de CD d'àudio