Guia d’estil de Softcatalà

Compartiu

Convencions de format

A continuació descrivim el conjunt de convencions de format que utilitzem en tota la Guia d’estil.

Utilitzem les cometes baixes o llatines (« ») per a citar textos en anglès; per a indicar que un determinat mot o expressió és un calc; o bé per a ressaltar una paraula dins del text (p. ex. La paraula «versió» no és un nom propi).

Els títols o encapçalaments de taules els escrivim en cursiva.

Usem la negreta per a destacar quelcom important en un text. Per exemple, un fragment de text dins d’un paràgraf en el qual volem que el lector es fixi.

Els exemples són importants per a il·lustrar com s’aplica correctament una recomanació. Per a ressaltar els exemples, utilitzem un tipus de lletra d'amplada fixa. Així, el format dels exemples en anglès i català és el següent:

Anglès Music & Movies
Català Música i pel·lícules

En els quadres d’exemples, distingim les opcions recomanades de les no recomanades amb els mots «» (recomanat) i «No» (no recomanat). Això no significa que totes les opcions marcades com a «No» siguin incorrectes en tots els casos, sinó que des del punt de vista de Softcatalà són inadequades en els contextos referits (i, a vegades, en l’àmbit de les noves tecnologies en general). No sempre és fàcil establir una frontera clara entre el que és incorrecte i el que és no recomanable. Els comentaris anteriors o posteriors als quadres d’exemples ajudaran el traductor a distingir entre una cosa i l’altra. Usem el format següent:

Text original A CD burner, and Audio CD Ripper
No Enregistrador de CD, i extractor de CD d'àudio
Enregistrador de CD i extractor de CD d'àudio