Diccionari de sinònims: «corrent»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «corrent» (7 resultats)

corrent

1. n afluent, clamor, curs, riera, rieró, rierol, riu, torrent, flum (antic)

2. n excavació, filó, jaciment, mina, sapa, vena, veta, via

3. n electricitat, energia, fluid, força, llum

4. n flux, marea, reflux

5. n correntia, llimerol


corrent

1. adj adotzenat adotzenada, anodí anodina, baix baixa, banal, comú comuna, d’estar per casa, de baixa estofa, de fira, de fireta, de mala mort, de mitja hora passar, de nyigui-nyogui, de pacotilla, de pa i calbot, de pa i figa, de pa i peixet, de pa i raïm, de pa i rave, de panfonteta, de paper d’estrassa, de pa sucat amb oli, de per riure, de riure, de secà, de segona categoria, de segona fila, de via estreta, en to menor, estàndard, frèvol frèvola, frívol frívola, fútil, gris grisa, habitual, insubstancial, insuls insulsa, intranscendent, mediocre, normal, ordinari ordinària, pedestre, prosaic prosaica, sense pena ni glòria, sense suc ni bruc, trivial, usual, vulgar

2. adj ampli àmplia, catòlic catòlica, col·lectiu col·lectiva, complet completa, comú comuna, comunal, ecumènic ecumènica, establert establerta, establit establida, estàndard, freqüent, general, genèric genèrica, global, habitual, normal, omnímode omnímoda, ordinari ordinària, públic pública, rutinari rutinària, total, unànime, universal, usual, vulgar

3. adj actual, contemporani contemporània, d’ara, d’avui, d’estrena, d’última hora, darrer darrera, de darrera hora, flamant, hodiern hodierna, modern moderna, nou nova, present, recent, renovat renovada, últim últimaANTÒNIMS: antic antiga, vell vella

4. adj acostumat acostumada, assidu assídua, comú comuna, consuet consueta, estilat estilada, freqüent, general, habitual, normal, ordinari ordinària, practicat practicada, quotidià quotidiana, rutinari rutinària, sòlit sòlita, usitat usitada, usual

5. adj desimbolt desimbolta, espontani espontània, fàcil, franc franca, ingenu ingènua, natural, normal, pla plana, planer planera, senzill senzilla, simple, sincer sinceraANTÒNIMS: artificial

6. adj baix baixa, humil, modest modesta, obscur obscura, petit petita, pobre pobra, vulgar

7. adj actual, d’avui, de hui, del dia, present


al corrent

1. adv al dia, sense retard


moneda corrent

1. n banalitat, clixé, el nostre pa de cada dia, estereotip, fruita del temps, lloc comú, tòpic, trivialitat


contra corrent

1. adv a l’inrevés, al contrari, al revés, contràriament, del revés, viceversa

2. adv riu amunt


estar al corrent

1. v assabentar-se, conèixer, constar, controlar, dominar, ennovar-se, entendre, esbrinar, estar al cas, prendre esment, saber, tenir coneixement, tenir idea, tenir notícia


seguir el corrent

1. v assentir, donar la raó, donar peixet, fer el joc, seguir el joc, seguir la veta