Diccionari de sinònims: «darrer»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «darrer» (15 resultats)

darrer  darrera

1. adj actual, a l’última moda, a la moda, a la moderna, contemporani contemporània, corrent, d’ara, d’avui, d’última hora, de darrera hora, de moda, hodiern hodierna, modern moderna, nou nova, present, recent, renovat renovada, últim últimaANTÒNIMS: antic antiga, vell vella

2. adj cuer, extrem extrema, final, postrem postrema, saguer saguera, terminal, últim última, darrerà darrerana (antic)

3. adj nou nova, recent, tardà tardana, tardaner tardanera, tardívol tardívola, últim últimaANTÒNIMS: antic antiga

4. adj tardà tardana, tardaner tardanera, últim últimaANTÒNIMS: primerenc primerenca


dia darrer

1. n darrer badall, darrer son, darrer sospir, decés, defunció, desaparició, expiració, extinció, hora suprema, l’altre món, moment suprem, mort (f), òbit, parca (personificació de la mort), passament, son etern, trànsit, traspàs, traspassament


darrer son

1. n darrer badall, darrer sospir, decés, defunció, desaparició, dia darrer, expiració, extinció, hora suprema, l’altre món, moment suprem, mort (f), òbit, parca (personificació de la mort), passament, son etern, trànsit, traspàs, traspassament


darrer badall

1. n darrer son, darrer sospir, decés, defunció, desaparició, dia darrer, expiració, extinció, hora suprema, l’altre món, moment suprem, mort (f), òbit, parca (personificació de la mort), passament, son etern, trànsit, traspàs, traspassament


darrer sospir

1. n darrer badall, darrer son, decés, defunció, desaparició, dia darrer, expiració, extinció, hora suprema, l’altre món, moment suprem, mort (f), òbit, parca (personificació de la mort), passament, son etern, trànsit, traspàs, traspassament


a darrera hora

1. adv a hora horada, a última hora, en l’últim moment, just a temps


cal cap darrer

1. adv (finalment) a l’últim, al capdavall, al cap i a l’últim, al cap i a la fi, a tall de conclusió, ben mirat, com a conclusió, comptat i debatut, després de tot, en conclusió, en darrer terme, en definitiva, en fi, en general, fet i fet, finalment, mal que bé, per acabar, per concloure, tot ben garbellat


de darrera hora

1. adj actual, a l’última moda, a la moda, a la moderna, contemporani contemporània, corrent, d’ara, d’avui, d’última hora, darrer darrera, de moda, hodiern hodierna, modern moderna, nou nova, present, recent, renovat renovada, últim últimaANTÒNIMS: antic antiga, vell vella


en darrer terme

1. adv (finalment) a l’últim, al capdavall, al cap i a l’últim, al cap i a la fi, a tall de conclusió, ben mirat, cal cap darrer, com a conclusió, comptat i debatut, després de tot, en conclusió, en definitiva, en fi, en general, fet i fet, finalment, mal que bé, per acabar, per concloure, tot ben garbellat


darrera voluntat

1. n codicil, disposició (testamentària), escriptura (testamentària), testament, última voluntat


darrers sagraments


fer el darrer badall

1. v acabar, aclucar els ulls, agonitzar, anar al clot, anar al sot, anar-se’n, anar-se’n a l’altre barri, anar-se’n al calaix, anar-se’n al canyet, anar-se’n al cel, batre cames, batre els peus, batre les cames, boquejar, caure, deixar-hi els ossos, donar l’ànima a Déu, electrocutar-se, estirar els peus, estirar la pota, exhalar el darrer sospir, exhalar l’ànima, exhalar l’esperit, expirar, extingir-se, faltar, fer coll de figa, fer la clucaina, finar, finir els seus dies, morir, morir-se, pagar amb la pell, pagar tribut a la mort, passar a millor vida, passar d’aquesta vida, perdre la vida, perir, pujar-se’n al cel, quedar al seti (morir sobtadament), quedar-s’hi, rompre’s el coll (morir accidentalment), sortir amb els peus per davant, sucumbir, tancar els ulls, tòrcer el coll, transir, traspassar, trencar-se el coll (morir accidentalment), volar al cel, deperir (antic), dinyar-la (col·loquial), fer l’ànec (col·loquial), fer nyec (col·loquial), palmar-la (col·loquial), petar (col·loquial), rebentar (col·loquial)


en darrera instància

1. adv a l’últim extrem, al capdavall, com a últim recurs, en última instància, finalment


portar al darrer extrem

1. v portar a l’extrem, portar a l’últim extrem, portar a ultrança


exhalar el darrer sospir

1. v acabar, aclucar els ulls, agonitzar, anar al clot, anar al sot, anar-se’n, anar-se’n a l’altre barri, anar-se’n al calaix, anar-se’n al canyet, anar-se’n al cel, batre cames, batre els peus, batre les cames, boquejar, caure, deixar-hi els ossos, donar l’ànima a Déu, electrocutar-se, estirar els peus, estirar la pota, exhalar l’ànima, exhalar l’esperit, expirar, extingir-se, faltar, fer coll de figa, fer el darrer badall, fer la clucaina, finar, finir els seus dies, morir, morir-se, pagar amb la pell, pagar tribut a la mort, passar a millor vida, passar d’aquesta vida, perdre la vida, perir, pujar-se’n al cel, quedar al seti (morir sobtadament), quedar-s’hi, rompre’s el coll (morir accidentalment), sortir amb els peus per davant, sucumbir, tancar els ulls, tòrcer el coll, transir, traspassar, trencar-se el coll (morir accidentalment), volar al cel, deperir (antic), dinyar-la (col·loquial), fer l’ànec (col·loquial), fer nyec (col·loquial), palmar-la (col·loquial), petar (col·loquial), rebentar (col·loquial)

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0