Diccionari de sinònims: «vell»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «vell» (21 resultats)

vell  vella

1. n angora, caixmir, llana, moher, pèl, velló, xeviot


vell  vella

1. adj/n adult adulta, ancià anciana, antanyàs antanyassa, antic antiga, degà degana, fet feta, gat vell, gran, madur madura, major, passat passada, vellard vellarda, avi àvia (col·loquial), carraca (col·loquial), carrossa (col·loquial), iaio iaia (col·loquial), jai jaia (col·loquial), jaio jaia (col·loquial), padrí padrina (col·loquial)

2. adj/n alifacat alifacada, cafetera, carraca, carrancló carranclona, cataplasma, malaltís malaltissa, xacrós xacrosa, xanca


vell  vella

1. adj acabat acabada, anacrònic anacrònica, antiquat antiquada, aperduat aperduada, caduc caduca, caducat caducada, carrancló carranclona, caspós casposa, de baixa, decadent, decidu decídua (botànica), decimonònic decimonònica, decrèpit decrèpita, desfasat desfasada, desmodat desmodada, endarrerit endarrerida, envellit envellida, fòssil, marcit marcida, obsolet obsoleta, passat passada, passat de moda, ranci rància, revellit revellida, rònec rònega, ruïnós ruïnosa, senescent (biologia), senil, vellós vellosa, xaruc xaruga

2. adj ancestral, ancià anciana, antic antiga, arcaic arcaica, arrelat arrelada, atàvic atàvica, avial, centenari centenària, de l’any de la catapumba, de l’any de la Mariacastanya, de l’any de la neu, de l’any de la picor, de l’any de la Quica, de l’any de les tàperes, de l’any tirurany, de l’any vuit, de l’avior, del temps d’Adam, de quan Judes era fadrí i sa mare festejava, de temps immemorial, inveterat inveterada, mil·lenari mil·lenària, passat passada, pretèrit pretèrita, provecte provecta, reculat reculada, remot remota, vetust vetusta, gueto gueta (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: modern moderna

3. adj acostumat acostumada, ancestral, antic antiga, avial, clàssic clàssica, consagrat consagrada, consuetudinari consuetudinària, de sempre, establert establida, establit establida, habitual, històric històrica, inveterat inveterada, pairal, típic típica, tradicional, usual

4. adj ancià anciana, centenari centenària, longeu longeva, mil·lenari mil·lenària, vetust vetusta

5. adj consumit consumida, desgastat desgastada, gastat gastada, tronat tronada, usat usada

6. adj amoixamat amoixamada, envellit envellida, marcit marcida, revellit revellida, secalló secallona

—ANTÒNIMS—

1. adj actual, a l’última moda, a la moda, a la moderna, contemporani contemporània, corrent, d’ara, d’avui, d’última hora, darrer darrera, de darrera hora, de moda, hodiern hodierna, modern moderna, nou nova, present, recent, renovat renovada, últim última


de vell

1. adj d’ocasió, d’oferta, de segona mà, usat usada, venturer venturera


gat vell


mul vell

1. n cavall vell, perranya, rossa, ròssa (ort. pre-2017), rossí


gat vell

1. adj/n adult adulta, ancià anciana, antanyàs antanyassa, antic antiga, degà degana, fet feta, gran, madur madura, major, passat passada, vell vella, vellard vellarda, avi àvia (col·loquial), carraca (col·loquial), carrossa (col·loquial), iaio iaia (col·loquial), jai jaia (col·loquial), jaio jaia (col·loquial), padrí padrina (col·loquial)


gat vell


ferro vell

1. n ferrada, ferralla, ferregada, ferregot (pejoratiu)


fadrí vell  fadrina vella

1. n andosc andosca, conco conca, fadrinardo fadrinarda, fadrinot fadrinota, matxutxo matxutxa, renoc, solteràs solterassa, solterot solterota, vellard vellarda


cavall vell

1. n mul vell, perranya, rossa, ròssa (ort. pre-2017), rossí


lluna vella

1. n lluna en el ple, lluna plena, ple de la lluna, pleniluni


tornar vell

1. v créixer, envellir, fer-se gran, madurar, posar anys, revellir


mercat de vell

1. n encants, mercat d’ocasió, mercat de segona mà, mercat venturer


de pantaló vell

1. adj (dia) de pantaló vell (col·loquial), d’entre setmana, de cada dia, de faena, de feina, de treball, entre setmana, faener faenera, feiner feinera, hàbil, laborable, no festiu, obrerANTÒNIMS: festiu festiva


ser un gat vell

1. v saber-la llarga, ser una arna, ser una bona pua, ser una mala pua, ser un bon escolà, ser un bon peix, ser un punt, ser un puta (col·loquial)


el Vell Continent

1. n Europa


fer de dona vella

1. v acompanyar (dos que festegen), aguantar l’espelma, aguantar la capa, fer d’espelma


ser el conte de la vella

1. v ser cosa de mai acabar, ser el conte de mai acabar, ser inacabable, ser la cançó de l’enfadós, ser un contar i no acabar


amb seny de bèstia vella

1. adv amb cautela, amb compte, amb mesura, amb peus de plom, cautament, prudentment


fer el compte de la vella

1. v comptar amb els dits, comptar rudimentàriament, fer comptes rudimentaris

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0