Diccionari de sinònims: «senzill»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «senzill» (1 resultat)

senzill  senzilla

1. adj amesurat amesurada, assenyat assenyada, caut cauta, cautelós cautelosa, centrat centrada, circumspecte circumspecta, conscienciós conscienciosa, digest digesta, enraonat enraonada, entenimentat entenimentada, escrupolós escrupolosa, humil, judiciós judiciosa, madur madura, mesurat mesurada, moderat moderada, modest modesta, mòdic mòdica, parc parca, parsimoniós parsimoniosa, ponderat ponderada, prudent, racional, raonable, reflexiu reflexiva, responsable, savi sàvia, sensat sensata, sobri sòbria

2. adj accessible, clar clara, coherent, comprensible, copsable, diàfan diàfana, discernible, entenedor entenedora, evident, explícit explícita, fàcil, intel·ligible, manifest manifesta, obvi òbvia, palès palesa, patent, perceptible, perspicu perspícua, pla plana, planer planera, precís precisa, transparentANTÒNIMS: confús confusa, obscur obscura

3. adj accessible, afable, agradable, agradós agradosa, amable, bonhomiós bonhomiosa, campal, civilitzat civilitzada, comunicatiu comunicativa, conversable, cordial, deferent, enraonat enraonada, obert oberta, pla plana, raonable, sociable, tractable, tractívol tractívola

4. adj acrític acrítica, càndid càndida, candorós candorosa, confiat confiada, crèdul crèdula, ignorant, incaut incauta, infantil, ingenu ingènua, innocent, innocentot innocentota, miracler miraclera, naïf, panoli, passerell, pobre d’esperit, simple, simple d’esperit

5. adj auster austera, eixut eixuta, elemental, exempt exempta, mer mera, minimalista, net neta, pelat pelada, pur pura, sec seca, simple, sol sola, únic única

6. adj corrent, desimbolt desimbolta, espontani espontània, fàcil, franc franca, ingenu ingènua, natural, normal, pla plana, planer planera, simple, sincer sinceraANTÒNIMS: artificial

7. adj callat callada, discret discreta, dòcil, humil, mansuet mansueta, modest modesta, obedient, respectuós respectuosa, servil, simple, submís submisa