Diccionari de sinònims: «sobri»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «sobri» (2 resultats)

sobri  sòbria

1. adj amesurat amesurada, assenyat assenyada, caut cauta, cautelós cautelosa, centrat centrada, circumspecte circumspecta, conscienciós conscienciosa, digest digesta, enraonat enraonada, entenimentat entenimentada, escrupolós escrupolosa, humil, judiciós judiciosa, madur madura, mesurat mesurada, moderat moderada, modest modesta, mòdic mòdica, parc parca, parsimoniós parsimoniosa, ponderat ponderada, prudent, racional, raonable, reflexiu reflexiva, responsable, savi sàvia, sensat sensata, senzill senzilla

2. adj breu, compendiós compendiosa, concís concisa, condensat condensada, curt curta, directe directa, essencial, lacònic lacònica, parc parca, ràpid ràpida, reduït reduïda, resumit resumida, rudimentari rudimentària, sintètic sintètica, succint succinta, sumari sumària

3. adj ascètic ascètica, auster austera, espartà espartana, estricte estricta, exigent, frugal, parc parca, purità puritana, recte recta, rígid rígida, rigorós rigorosa, sever severa

4. adj abstinent, amesurat amesurada, continent, moderat moderada, temperant

5. adj auster austera, econòmic econòmica, estalviador estalviadora, flixat flixada, alforrador alforradora (col·loquial)

6. adj auster austera, flixat flixada, frugal, moderat moderada, parc parca

7. adj abstemi abstèmia, aiguader aiguadera, frugal, moderat moderadaANTÒNIMS: alcohòlic alcohòlica

—ANTÒNIMS—

1. adj alcoholitzat alcoholitzada, begut beguda, bevedor bevedora, borratxo borratxa, calent de cap, com una sopa, dipsomaníac, ebri èbria, embriac embriaga, fet una sopa feta una sopa, pipat pipada, buf bufa (col·loquial), bufat bufada (col·loquial), cec cega (col·loquial), cego cega (col·loquial), content contenta (col·loquial), furri fúrria (col·loquial), gat gata (col·loquial), mamat mamada (col·loquial), pet (col·loquial), petorro (col·loquial), pilloc pilloca (col·loquial), pirri (col·loquial), pítima (col·loquial), pitof pitofa (col·loquial), tèrbol tèrbola (col·loquial), tocat tocada (col·loquial), torrat torrada (col·loquial), trompa (col·loquial), xamat xamada (col·loquial)


val més que en sobri que no que en falti

1. loc val més massa que massa poc, val més pecar per excés que per defecte, val més pecar per massa que per massa poc

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0