Diccionari de sinònims: «modest»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «modest» (1 resultat)

modest  modesta

1. adj amesurat amesurada, assenyat assenyada, caut cauta, cautelós cautelosa, centrat centrada, circumspecte circumspecta, conscienciós conscienciosa, digest digesta, enraonat enraonada, entenimentat entenimentada, escrupolós escrupolosa, humil, judiciós judiciosa, madur madura, mesurat mesurada, moderat moderada, mòdic mòdica, parc parca, parsimoniós parsimoniosa, ponderat ponderada, prudent, racional, raonable, reflexiu reflexiva, responsable, savi sàvia, sensat sensata, senzill senzilla, sobri sòbria

2. adj atòmic atòmica, baix baixa, corpuscular, curt curta, diminut diminuta, esquifit esquifida, exigu exigua, imperceptible, inapreciable, indiscernible, indistingible, ínfim ínfima, insignificant, irrisori irrisòria, lil·liputenc lil·liputenca, menut menuda, microscòpic microscòpica, mínim mínima, minúscul minúscula, negligible, nimi nímia, nuclear, petit petita, reduït reduïda, xic xica, xicotet xicoteta

3. adj curt curta, escarransit escarransida, escàs escassa, estret estreta, exigu exigua, insuficient, limitat limitada, mancat mancada, mediocre, mesquí mesquina, migrat migrada, minso minsa, moderat moderada, parc parca, pobre pobra, poc poca, raquític raquítica, reduït reduïda

4. adj callat callada, discret discreta, dòcil, humil, mansuet mansueta, obedient, respectuós respectuosa, senzill senzilla, servil, simple, submís submisa

5. adj baix baixa, corrent, humil, obscur obscura, petit petita, pobre pobra, vulgar