Diccionari de sinònims: «pesat»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «pesat» (3 resultats)

pesat  pesada

1. adj/n borinot, corcó, donador de pena donadora de pena, empipador empipadora, enguisca, enutjós enutjosa, esqueta, impertinent, importú importuna, molest molesta, queferós queferosa, caparra (col·loquial), emprenyador emprenyadora (col·loquial), lladella (col·loquial), lletós lletosa (col·loquial), paparra (col·loquial), plom (col·loquial), tocacollons (col·loquial), torracollons (col·loquial)


pesat  pesada

1. adj avorridor avorridora, avorrit avorrida, carregós carregosa, ensopit ensopida, fastijós fastijosa, inacabable, interminable, llarg llarga, més llarg que un dia sense pa, monòton monòtona, oiós oiosa, plumbi plúmbia, prolix prolixa, repetitiu repetitiva, tediós tediosa, farragós farragosa (col·loquial), plom (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: divertit divertida

2. adj apegalós apegalosa, cansat cansada, cansós cansosa, desagradable, empallegós empallegosa, enfadós enfadosa, esgotador esgotadora, fatigant, fatigós fatigosa, incòmode incòmoda, llandós llandosa, molest molesta, potrós potrosa

3. adj abaltit abaltida, adormit adormida, balb balba, encarcarat encarcarada, endormiscat endormiscada, enravenat enravenada, entumit entumida, ert erta, feixuc feixuga, garratibat garratibada (de les cames), rígid rígida

4. adj agafallós agafallosa, agafatós agafatosa, agafós agafosa, apegalós apegalosa, embafador embafadora, embafós embafosa, empallegós empallegosa, enganxifós enganxifosa, enganxós enganxosa, pegallós pegallosa

5. adj amoïnador amoïnadora, amoïnós amoïnosa, empipador empipadora, enfadós enfadosa, enutjós enutjosa, feixuc feixuga, importú importuna, molest molesta, molestós molestosa, emprenyador emprenyadora (col·loquial)

6. adj carregós carregosa, inaguantable, insofrible, insuportable, intolerable, intractable, irresistible, malagradós malagradosa, impossible (col·loquial)

7. adj aclaparador aclaparadora, atuïdor atuïdora, capolador capoladora, carregós carregosa, feixuc feixuga

8. adj feixuc feixuga, gràvid gràvida, greu, llastat llastada, pesant ‖ ANTÒNIMS: lleuger lleugera

9. adj embafador embafadora, embafós embafosa, insuportable


broma pesada

1. n patenta, quintada