Diccionari de sinònims: «feixuc»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «feixuc» (1 resultat)

feixuc  feixuga

1. adj adornat adornada, afeixugat afeixugada, barroc barroca, declamatori declamatòria, embaldragat embaldragada, enfarfegat enfarfegada, enforfoguit enforfoguida, farcit farcida, florit florida, ornamentat ornamentada, rebuscat rebuscada, recarregat recarregada, refistolat refistolada, retòric retòrica

2. adj abaltit abaltida, adormit adormida, balb balba, encarcarat encarcarada, endormiscat endormiscada, enravenat enravenada, entumit entumida, ert erta, garratibat garratibada (de les cames), pesat pesada, rígid rígida

3. adj amoïnador amoïnadora, amoïnós amoïnosa, empipador empipadora, enfadós enfadosa, enutjós enutjosa, importú importuna, molest molesta, molestós molestosa, pesat pesada, emprenyador emprenyadora (col·loquial)

4. adj aclaparador aclaparadora, atuïdor atuïdora, capolador capoladora, carregós carregosa, pesat pesada

5. adj gràvid gràvida, greu, llastat llastada, pesant, pesat pesadaANTÒNIMS: lleuger lleugera

6. adj desairós desairosa, llastat llastada, sorrer sorrera, xaparro xaparra, xapàs xapassaANTÒNIMS: esvelt esvelta