Diccionari de sinònims: «cansat»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «cansat» (2 resultats)

cansat  cansada

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet pols feta pols, fet una coca feta una coca, fet un micapà, fet xixina feta xixina, las lassa, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)

2. adj apegalós apegalosa, cansós cansosa, desagradable, empallegós empallegosa, enfadós enfadosa, esgotador esgotadora, fatigant, fatigós fatigosa, incòmode incòmoda, llandós llandosa, molest molesta, pesat pesada, potrós potrosa

3. adj avorrit avorrida, fart farta, tip tipa


vista cansada

1. n presbícia, presbiopia