Diccionari de sinònims: «las»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «las» (3 resultats)

las  lassa

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet pols feta pols, fet una coca feta una coca, fet un micapà, fet xixina feta xixina, mort morta, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)


las  lassa

1. adj las lassa (antic), accidentat accidentada, aplanetat aplanetada, atziac atziaga, desafortunat desafortunada, desgraciat desgraciada, desventurat desventurada, dissortat dissortada, infaust infausta, infeliç, infortunat infortunada, malafortunat malafortunada, malastruc malastruga, malaurat malaurada, perdedor perdedora, pobre pobra


ai las

1. ij en mala hora, pobre de mi, quina llàstima, quin greu