Diccionari de sinònims: «entendre»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «entendre» (13 resultats)

entendre

1. n albir, albirament, arbitri, criteri, discerniment, discreció, judici, jutjament, opinió, parer, seny, voluntat


entendre

1. v adonar-se, advertir, apercebre, apercebre’s, atalaiar-se, calar, capir, clissar, comprendre, conèixer, constatar, copsar, endevinar, fer-se càrrec, filar, fixar-se, galivar, lligar caps, llucar, notar, obrir els ulls, remarcar, reparar, ullar, veure

2. v assabentar-se, conèixer, constar, controlar, dominar, ennovar-se, esbrinar, estar al cas, estar al corrent, posar-se al corrent, prendre esment, saber, tenir coneixement, tenir idea, tenir notícia

3. v agafar al vol, comprendre, copsar, desxifrar, distingir, endevinar, interpretar, llegir, penetrar, prendre, tocar-hi, pescar (col·loquial)

4. v captar, collir, copsar, empomar, entreoir, entresentir, escoltar (amb voluntat i atenció), oir, pescar, sentir

5. v aprehendre, assimilar, comprendre, copsar, interioritzar


entès  entesa

1. n assessor assessora, auditor auditora, coneixedor coneixedora, especialista, expert experta, perit perita, pèrit pèrita, relator relatora, tècnic tècnica

2. n conreador conreadora, expert experta, gat vell, practicant, professional, veterà veterana


entès  entesa


entesa

1. n adhesió, adoració, afecció, afecte, agermanament, amicícia, amistat, amor, avinença, camaraderia, companyonia, complicitat, comprensió, comunió, concòrdia, confraternitat, conlloga, consideració, dilecció, emotivitat, estima, estimació, fal·lera, fervor, fidelitat, fília, fraternitat, germania, germanor, harmonia, idolatria, inclinació, llei, lleialtat, lliga, lligam, predilecció, reverència, simpatia, solidaritat, tendresa, unió, voler, carinyo (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: odi

2. n acord, acordança, ajust, assentiment, avinença, cohesió, conciliació, concordança, concòrdia, conformitat, consens, consonància, convinença, correspondència, harmonia, intel·ligència, pau (f), unanimitat

3. n acord, aliança, avinença, compromís, concert, contracte, conveni, pacte, tractat, tracte, transacció, comunia (antic)

4. n acord, afinitat, avinença, coincidència, compatibilitat, compenetració, comprensió, identificació, simbiosi


entesos


entenent


entendre’s

1. v acordar, amistar-se, anar a l’una, avenir-se, avinençar-se, casar, coincidir, compenetrar-se, concordar, concórrer, confluir, confraternitzar, congeniar, connectar, consonar, convenir, convergir, encaixar, estar d’acord, fer ali, fer bona avinença, fer bona lliga, fer causa comuna, fer lliga, fer pinya, fer-se amics, fraternitzar, identificar-se, lligar, mirar de bon ull, posar-se d’acord, ser del mateix parer, simpatitzar

2. v abaixar les armes, amistar, avenir-se, conciliar, deposar les armes, fer amics, fer les paus, posar pau, reconciliar


fer entenent

1. v acientar, advertir, anunciar, assabentar, assenyalar, avisar, bufar a l’orella, compartir, comunicar, declarar, dir, donar a conèixer, donar part, donar raó, ennovar, expressar, fer avinent, fer pensar, fer sabedor, fer saber, indicar, informar, intimar, manifestar, notificar, participar, posar al corrent, posar en antecedents, recordar, significar, tenir al corrent, transmetre


fer entendre

1. v acordar, ajustar, avenir, concertar, conciliar, concordar, conjuminar, coordinar, harmonitzar, posar d’acord, sintonitzar


com s’entén?

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, ca, barret, com ara plouen figues, com ara plouen naps, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, mai del món, mai dels mais, mai per mai, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de fer-hi prop, ni de lluny, ni de molt, ni de noves, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, ni per un mal de morir, ni prop fer-hi, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer, nyiclis (col·loquial)


donar a entendre

1. v connotar, denotar, designar, expressar, indicar, mostrar, revelar, ser senyal, significar, simbolitzar, traspuar, voler dir

2. v al·ludir, apuntar, deixar caure, deixar entreveure, deixar implícit, fer al·lusió, indicar, insinuar, suggerir


ell s’entén i balla sol

1. loc cadascú per on l’enfila, cadascú per on li pega, tants caps, tants barrets

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0