Diccionari de sinònims: «entendre»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «entendre» (12 resultats)

entendre

1. n albir, albirament, arbitri, criteri, discerniment, discreció, judici, jutjament, opinió, parer, seny, voluntat


entendre

1. v adonar-se, advertir, apercebre, apercebre’s, calar, capir, clissar, comprendre, conèixer, constatar, copsar, endevinar, fer-se càrrec, filar, fixar-se, lligar caps, notar, obrir els ulls, remarcar, reparar, veure

2. v assabentar-se, conèixer, constar, controlar, dominar, ennovar-se, esbrinar, estar al cas, estar al corrent, prendre esment, saber, tenir coneixement, tenir idea, tenir notícia

3. v comprendre, copsar, desxifrar, distingir, endevinar, interpretar, llegir, penetrar, prendre, tocar-hi

4. v aprehendre, assimilar, comprendre, copsar, interioritzar


entès  entesa

1. n assessor assessora, auditor auditora, coneixedor coneixedora, especialista, expert experta, perit perita, pèrit pèrita, relator relatora, tècnic tècnica

2. n conreador conreadora, expert experta, gat vell, practicant, professional, veterà veterana


entès  entesa


entesa

1. n adhesió, adoració, afecció, afecte, agermanament, amistat, amor, avinença, camaraderia, companyonia, comprensió, comunió, concòrdia, confraternitat, consideració, emotivitat, estima, estimació, fal·lera, fidelitat, fraternitat, germania, germanor, harmonia, idolatria, inclinació, llei, lleialtat, predilecció, reverència, simpatia, solidaritat, tendresa, unió, voler, carinyo (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: odi

2. n acord, aliança, avinença, compromís, concert, contracte, conveni, pacte, tractat, tracte, transacció


entesos

1. ij absolutament, amén, ausades, ausades que sí, , cert, certament, com hi ha Déu, com hi ha món, com vulgues, com vulguis, conforme, d’acord, en veritat, és clar, evidentment, i tant, ja ho crec, naturalment, no cal dir-ho, per descomptat, prou, sens dubte,


entenent

1. adj aciençat aciençada, coneixedor coneixedora, culte culta, docte docta, documentat documentada, enciclopèdic enciclopèdica, entès entesa, erudit erudita, il·lustrat il·lustrada, informat informada, instruït instruïda, intel·ligent, llest llesta, omniscient, pensant, perspicaç, pou de ciència, saberut saberuda, sapient, savi sàvia, superdotat superdotadaANTÒNIMS: ignorant


entendre’s

1. v acordar, amistar-se, anar a l’una, avenir-se, avinençar-se, casar, coincidir, compenetrar-se, concordar, concórrer, confluir, confraternitzar, congeniar, connectar, consonar, convenir, convergir, encaixar, estar d’acord, fer ali, fer bona avinença, fer bona lliga, fer-se amics, fraternitzar, identificar-se, lligar, mirar de bon ull, posar-se d’acord, ser del mateix parer, simpatitzar

2. v abaixar les armes, amistar, avenir-se, conciliar, deposar les armes, fer amics, fer les paus, posar pau, reconciliar


fer entenent

1. v advertir, anunciar, assabentar, assenyalar, avisar, bufar a l’orella, compartir, comunicar, declarar, dir, donar a conèixer, donar part, donar raó, ennovar, expressar, fer avinent, fer pensar, fer saber, indicar, informar, intimar, manifestar, notificar, participar, recordar, significar, transmetre


fer entendre

1. v acordar, ajustar, avenir, concertar, conciliar, concordar, conjuminar, harmonitzar, posar d’acord, sintonitzar


com s’entén?

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, com ara plouen naps, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de lluny, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, tan cert com ara plouen figues, tant cert com ara plouen figues, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer, nyiclis (col·loquial)


donar a entendre

1. v connotar, denotar, designar, expressar, indicar, mostrar, revelar, ser senyal, significar, simbolitzar, traspuar, voler dir

2. v al·ludir, apuntar, deixar caure, deixar entreveure, fer al·lusió, indicar, insinuar, suggerir