Diccionari de sinònims: «cert»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «cert» (10 resultats)

cert  certa

1. adj bàsic bàsica, capital, clau, de rigor, essencial, fatal, forçós forçosa, immancable, imperatiu imperativa, imperiós imperiosa, imprescindible, incondicional, indeclinable, indefectible, indefugible, indispensable, ineluctable, ineludible, inesquivable, inevitable, inexcusable, inexorable, irreemplaçable, irremeiable, irremissible, necessari necessària, obligat obligada, obligatori obligatòria, primordial, segur segura, sine qua non (llatí), vitalANTÒNIMS: eventual, innecessari innecessària

2. adj concloent, determinat determinada, ferm ferma, flagrant, inapel·lable, inatacable, inconcús inconcussa, incontestable, incontestat incontestada, incontrovertible, indiscutible, indiscutit indiscutida, indisputable, indubtable, inequívoc inequívoca, inexpugnable, innegable, inopugnable, inqüestionable, irrebatible, irrefragable, irrefutable, segur seguraANTÒNIMS: qüestionable

3. adj autèntic autèntica, concret concreta, efectiu efectiva, evident, existent, físic física, flagrant, genuí genuïna, manifest manifesta, material, palès palesa, palpable, positiu positiva, real, segur segura, tangible, ver vera, verdader verdadera, veritable, vertader vertadera

4. adj autèntic autèntica, clar clara, demostrat demostrada, exacte exacta, genuí genuïna, provat provada, segur segura, ver vera, veraç, verdader verdadera, verídic verídica, veritable, vertader vertadera


cert

1. ij (acord) absolutament, amén, avant, , certament, com vulgues, com vulguis, conforme, d’acord, efectivament, endavant, entesos, és clar, evidentment, i tant, i tant que sí, naturalment, per descomptat, prou, sens dubte,

2. ij (èmfasi en l’afirmació) ausades, ausades que sí, ben segur, certament, com hi ha Déu, com hi ha món, de segur, és clar, hi pots pujar de peus, i tant, i tant que sí, ja ho crec, naturalment, no cal dir-ho, no cal ni dir-ho, no ni poc, per descomptat, segur, sens dubte, , va de callada


del cert

1. adv amb certesa, amb seguretat, ben segur, certament, de ciència certa, de segur, indubtablement, inqüestionablement, segur, segurament, sens dubte, sense cap dubte, sense cap mena de dubte


a dir cert

1. adv a dir veritat, a dreta llei, en rigor, en veritat, estrictament, si anem a mirar, veritablement


a dia cert

1. adv a dia adiat, a dia sabut, un dia prefixat


ben cert que

1. loc bé prou que, és clar que, prou que


cada cert temps

1. adv adesiara, a dies, a estones, a intervals, alguna vegada, alguna volta, algunes vegades, ara i adés, a vegades, a voltes, de llarg en llarg, de lluny en lluny, de tant en tant, de tard en tard, de temps en temps, de vegades, en alguns casos, escadusserament, esporàdicament, intermitentment, ocasionalment, periòdicament


de ciència certa

1. adv amb certesa, amb seguretat, ben segur, certament, del cert, de segur, indubtablement, inqüestionablement, segur, segurament, sens dubte, sense cap dubte, sense cap mena de dubte


fins a cert punt

1. adv en certa manera, en part


tan cert com ara plouen figues

1. ij (negació, incredulitat) a cap preu, alça, Manela, altra feina hi ha, ara li fan el mànec, ara pla, aviat és dit, bah, besa’m el cul (vulgar), botifarra de pagès, ca, ca, barret, com ara plouen figues, com ara plouen naps, com s’entén?, creu-t’ho, de cap manera, demà m’afaitaràs, es diu aviat, i ara, i ca, i jo que et crec, i un be negre, i un be negre amb potes rosses, i un colló de mico (vulgar), i un ou (vulgar), ja ho contaràs a ta tia, ja m’ho diràs demà, mai, mai de la vida, mai del món, mai dels mais, mai per mai, ni amb fum de sabatots, ni de bon tros, ni de fer-hi prop, ni de lluny, ni de molt, ni de noves, ni en somnis, ni parlar-ne, ni pensar-hi, ni pensar-ho, ni per pensament, ni per un mal de morir, ni prop fer-hi, ni que em matin, no, on s’és vist, per res del món, pots comptar, pots pensar, puja aquí dalt, puja aquí dalt i balla, què dius, ara?, te’n guardaràs prou, una cosa és dir i l’altra és fer, nyiclis (col·loquial)

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0