Diccionari de sinònims: «bessona»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «bessona» (5 resultats)

bessona

1. n afrontació, boga, confrontació, creu de terme, fita, fita quilomètrica, fiter, jaló, llinda, llindar, marca, molló, monjoia, muró, parat, pedra mil·liar, pedra termenera, pedró, peiró, pilar, senyal, terme, termenal, vedruna


bessó  bessona

1. n ametla, ametlla, ametlló, ametló, peladilla


bessó

1. n (d’una fruita) ametlló (d’ametlla), ametló (d’ametla), gall, gallet, galló, grell, grill, monjo


bessó  bessona

1. adj afí, anàleg anàloga, bisimètric bisimètrica, clavat clavada, coincident, consemblant, equipol·lent, equivalent, exacte exacta, germà germana, homogeni homogènia, idèntic idèntica, igual, indistingible, mateix mateixa, paregut pareguda, parell parella, pareller parellera, parió pariona, pastat pastada, ressemblant, semblant, simètric simètrica, similar, sinònim sinònima, tal, aital (antic), cagat cagada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: diferent, distint distinta

2. adj germà germana


bessons

1. n (astrologia) gèminis