Diccionari de sinònims: «distint»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «distint» (1 resultat)

distint  distinta

1. adj clar clara, definit definida, destacat destacada, distingible, inconfusible, indubtable, inequívoc inequívoca, marcat marcada, net neta, nítid nítida, precís precisa

2. adj desigual, diferent, discordant, dispar, dissemblant, divergent, divers diversa

—ANTÒNIMS—

1. adj afí, anàleg anàloga, bessó bessona, bisimètric bisimètrica, clavat clavada, coincident, consemblant, del mateix motlle, equipol·lent, equivalent, exacte exacta, fet i pastat, fet i plantat, germà germana, homogeni homogènia, idèntic idèntica, igual, indistingible, mateix mateixa, paregut pareguda, parell parella, pareller parellera, parió pariona, pastat pastada, ressemblant, semblant, simètric simètrica, similar, sinònim sinònima, tal, tallat pel mateix patró, aital (antic), cagat cagada (col·loquial)

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0