Diccionari de sinònims: «tal»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «tal» (21 resultats)

tal

1. adj afí, anàleg anàloga, bessó bessona, bisimètric bisimètrica, clavat clavada, coincident, consemblant, del mateix motlle, equipol·lent, equivalent, exacte exacta, fet i pastat, fet i plantat, germà germana, homogeni homogènia, idèntic idèntica, igual, indistingible, mateix mateixa, paregut pareguda, parell parella, pareller parellera, parió pariona, pastat pastada, ressemblant, semblant, simètric simètrica, similar, sinònim sinònima, tallat pel mateix patró, aital (antic), cagat cagada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: diferent, distint distinta

2. adj aquest aquesta, el dit la dita, el mencionat la mencionada, el present la present, el referit la referida, este esta (valencià), l’esmentat l’esmentada, est esta (antic) ‖ ANTÒNIMS: altre altra


què tal

1. ij bon dia, com anem, com va, com va això, com va tot, hola, què feu, què hi ha de nou


tal com

1. conj segons


tal qual

1. adv d’igual manera, de la mateixa manera, exactament, idènticament, igualment, ni més ni menys, per igual, per un igual


tal grau

1. pron tal quantitat, tant


tal volta

1. adv belleu (català septentrional), per ventura, potser, tal vegada, poder (col·loquial)


tal volta

1. loc (indeterminació) de més verdes en maduren, Déu sap, no se sap mai, potser, qui sap, tal vegada, vés a saber


tal vegada

1. adv belleu (català septentrional), per ventura, potser, tal volta, poder (col·loquial)


per tal de

1. prep a fi de, a fi i efecte de, a l’efecte de, amb la finalitat de, amb la intenció de, per, per mor de


tal vegada

1. loc (indeterminació) de més verdes en maduren, Déu sap, no se sap mai, potser, qui sap, tal volta, vés a saber


per tal com

1. conj (causal) atès que, car, com sigui que, ja que, pel fet que, perquè, puix, puix que


per tal que

1. conj (final) a fi i efecte que, a fi que, perquè


tal com raja

1. adv a boca de canó, a la descosida, a la desfeta, a raig, a sac, bruscament, pel broc gros, sense circumloquis, sense embuts, sense engaltar, sense miraments


de tal manera

1. adv així, talment, tant


tal quantitat

1. pron tal grau, tant


per tal causa

1. loc així, així doncs, així que, consegüentment, de manera que, doncs, en atenció a això, en conclusió, en conseqüència, ergo, idò, per això, per consegüent, per regla de tres, per tant


fer com si tal

1. v desentendre’s, dissimular, entrar per una orella i sortir per l’altra, fer com qui sent ploure, fer com si res, fer el desentès, fer el longuis, fer el pagès, fer el sord, fer l’angelot, fer l’orni, fer orelles de marxant, no donar importància, no fer cas, tancar l’orella


com si tal cosa

1. adv com aquell qui res, com qui sent ploure, com si res, impassiblement


tal faràs, tal trobaràs

1. loc a cada porc li arriba el seu Sant Martí, cadascú cull el que sembra, cadascú és fill de les seves obres, cadascú té el que es mereix, qui l’entorta se l’emporta, qui la fa la paga, qui sembra vents recull tempestats, ull per ull, dent per dent


dir les coses tal com són

1. v cantar clar, cantar-les clares, cantar les veritats, dir al pa pa i al peix peix, dir al pa pa i al vi vi, dir les coses pel seu nom, dir poc i bo, dir poquet i bo, dir tot ras, no tenir pèls a la llengua, parlar clar, parlar en plata, parlar sense embuts, posar les coses al seu lloc


prendre’s les coses tal com són

1. v acceptar, prendre’s bé, veure de bon ull

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0