Diccionari de sinònims: «tal»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «tal» (14 resultats)

tal

1. adj afí, anàleg anàloga, bessó bessona, bisimètric bisimètrica, clavat clavada, coincident, consemblant, equipol·lent, equivalent, exacte exacta, germà germana, homogeni homogènia, idèntic idèntica, igual, indistingible, mateix mateixa, paregut pareguda, parell parella, pareller parellera, parió pariona, pastat pastada, ressemblant, semblant, simètric simètrica, similar, sinònim sinònima, aital (antic), cagat cagada (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: diferent, distint distinta

2. adj aquest aquesta, el dit la dita, el mencionat la mencionada, el present la present, el referit la referida, este esta (valencià), l’esmentat l’esmentada, est esta (antic) ‖ ANTÒNIMS: altre altra


què tal

1. ij bon dia, com anem, com va, com va això, com va tot, hola, què feu, què hi ha de nou


tal com

1. conj segons


tal qual

1. adv d’igual manera, de la mateixa manera, exactament, idènticament, igualment, ni més ni menys, per igual, per un igual


tal volta

1. adv per ventura, potser, qui sap, tal vegada, poder (col·loquial)


tal vegada

1. adv per ventura, potser, qui sap, tal volta, poder (col·loquial)


per tal de

1. prep a fi de, a fi i efecte de, a l’efecte de


per tal com

1. conj (causal) atès que, car, com sigui que, ja que, pel fet que, perquè, puix, puix que


per tal que

1. conj (final) a fi que, perquè


tal com raja

1. adv a boca de canó, a la descosida, a la desfeta, a raig, a sac, bruscament, pel broc gros, sense embuts, sense engaltar, sense miraments


de tal manera

1. adv així, talment, tant


fer com si tal

1. v desentendre’s, dissimular, fer com qui sent ploure, fer com si res, fer el desentès, fer el pagès, fer el sord, fer l’angelot, fer l’orni, no donar importància, no fer cas


com si tal cosa

1. adv com aquell qui res, com qui sent ploure, com si res, impassiblement


prendre’s les coses tal com són

1. v acceptar, prendre’s bé, veure de bon ull