Diccionari de sinònims: «matar»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «matar» (37 resultats)

matar

1. v acorar, afusellar, ajusticiar, apedregar, apunyalar, assassinar, crucificar, decapitar, degollar, deixar al seti (matar sobtadament), delmar, desmembrar, donar garrot, donar mort, electrocutar, emmetzinar, empalar, enforcar, enverinar, enviar a l’altre barri, escanyar, estossar, estossinar, estrangular, executar, exterminar, fer la pell, gasar, gasejar, guillotinar, lapidar, linxar, llevar la vida, occir (literari), ofegar, passar per les armes, penjar, portar al pal, sacrificar, escabetxar (col·loquial), liquidar (col·loquial), pelar (col·loquial)

2. v amainar, amortar, amortir, apagar, apaivagar, aplacar, calmar, dissipar, eclipsar, enforfoguir, esmorteir, esvair, extingir, ofegar, reprimir, sufocar

3. v (un so) amortir, apagar, eclipsar, esmorteir, extingir, silenciar

4. v aixamfranar, descantellar, escantellar, escantonar


mort

1. n mort (f), carnalatge, carnatge, carnisseria, crim, degollada, degolladissa, destrossa, escabetxada, estossada, estossinada, extermini, genocidi, hecatombe, holocaust, homicidi, immolació, massacre, matadissa, matança, mortaldat, occiment, pogrom, sacrifici

2. n mort (f), assassinat, conjugicidi, crim, deïcidi, eutanàsia, execució, feminicidi, feticidi, filicidi, fratricidi, homicidi, linxament, magnicidi, martiri, matança, matricidi, occisió, parricidi, regicidi, suïcidi, uxoricidi, homei (antic)

3. n mort (f), darrer badall, darrer son, darrer sospir, decés, defunció, desaparició, dia darrer, expiració, extinció, hora suprema, l’altre món, moment suprem, òbit, parca (personificació de la mort), passament, son etern, trànsit, traspàs, traspassament

4. n mort (f), anihilació, anihilament, aniquilació, aniquilament, anorreament, assolament, desaparició, desolació, destrossa, destrucció, devastació, extermini, perdició, pèrdua, ruïna

5. n mort (f), acaballes, agonia, darreries, fi (f), final (m), remat, terme, seca (col·loquial)


mort  morta

1. n cadàver, carnum, carnús, carronya, cos, despulla mortal, despulles, despulles mortals, mòmia, ossos, restes mortals, rossa, ròssa (ort. pre-2017), moixama (col·loquial)

2. n baixa, desaparegut desapareguda, desgràcia personal (eufemisme), difunt difunta, finat finada, interfecte, víctima


mata

1. n arbre, arbrell, arbret, arbrissó, arbust, herba, matoll, planta, vegetal

2. n bolic, borrall, borralló, floc, forra, massa, tofa, tou


matí

1. n alba, dematí (col·loquial)


mort  morta

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estellat estellada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet pols feta pols, fet una coca feta una coca, fet un micapà, fet xixina feta xixina, las lassa, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)

2. adj aturat aturada, calm calma, estacionari estacionària, estagnant, estàtic estàtica, immòbil, inactiu inactiva, inert inerta, limfàtic limfàtica, pacient, parat parada, passiu passiva, quiescent, quiet quieta

3. adj apagat apagada, dèbil, desmaiat desmaiada, esmorteït esmorteïda, flèbil, fosc fosca, mat, opac opaca, somort somorta, velat veladaANTÒNIMS: brillant, viu viva

4. adj desaparegut desapareguda, difunt difunta, extint extinta, finat finada, inanimat inanimada, malaguanyat malaguanyada

5. adj exànime, inanimat inanimada, insensible, sense vida

6. adj desocupat desocupada, lliure, ociós ociosa, perdut perduda


mates

1. n arbusts, brolla, brossa, herbes, malesa, matoll, matollar, sotabosc


pou mort

1. n pou cec, pou negre, pou sec


pes mort

1. n adversitat, contrarietat, contrast, contratemps, destorb, dificultat, embaràs, empavesada, entorpiment, entrebanc, escull, fre, impediment, incomoditat, limitació, llast, lligam, molèstia, nosa, obstacle, obstrucció, oposició, rèmora, trava, travada, través, traveta, una pedra a la sabata

2. n alçacavall, balast, càrrega, carregament, contrapès, llast, pes, sospès


matar-se

1. v (morir en una empresa) deixar-hi els ossos, deixar-hi la pell, desviure’s, immolar-se, morir, perdre la vida, quedar-s’hi, sacrificar-se, vessar la sang fins a l’última gota

2. v donar-se la mort, fer-se l’harakiri, immolar-se, llevar-se la vida, obrir-se les venes, posar fi als seus dies, sacrificar-se, suïcidar-se, volar-se el cap


bona mort

1. n (religió) beatitud, bon remei, bon repòs, felicitat eterna, l’altre món, repòs etern, repòs perdurable, salut, salut eterna, salvació, salvació de l’ànima, sant repòs


marea morta

1. n aigües mortes, marea de quadratura


mort vivent

1. n zombi


quedar mort

1. v quedar amb un peu enlaire, quedar d’una peça, quedar de pedra, quedar glaçat, quedar parat, quedar sense paraula, quedar sense respiració, quedar sense resposta, quedar verd, restar amb la boca oberta, restar de pedra, restar sense respiració, sorprendre’s


deixar mort

1. v deixar amb la boca oberta, deixar blau, deixar clavat en terra, deixar d’una peça, deixar de pedra, deixar fred, deixar glaçat, deixar parat, deixar sense paraula, deixar sense resposta


de bon matí

1. adv a primera hora, aviat, d’hora, de bona hora, dejorn, de matí, enjorn, prest, prompte


natura morta

1. n bodegó, naturalesa morta


de mala mort

1. adj adotzenat adotzenada, anodí anodina, baix baixa, banal, comú comuna, corrent, d’estar per casa, de baixa estofa, de fira, de fireta, de mitja hora passar, de nyigui-nyogui, de pacotilla, de pa i calbot, de pa i figa, de pa i peixet, de pa i raïm, de pa i rave, de panfonteta, de paper d’estrassa, de pa sucat amb oli, de patacada, de per riure, de riure, de secà, de segona categoria, de segona fila, de via estreta, en to menor, estàndard, frèvol frèvola, frívol frívola, fútil, gris grisa, habitual, insubstancial, insuls insulsa, intranscendent, mediocre, normal, ordinari ordinària, pedestre, prosaic prosaica, qualsevol, sense pena ni glòria, sense suc ni bruc, trivial, usual, vulgar

2. adj insignificant, marginal, menyspreable, miserable


matar el cuc

1. v afarrossar-se, afartar-se, amorralar-se, ataconar-se, atapeir-se, ataquinar-se, atipar-se, atracar-se, beure, carregar, cascar-se, clavar-se, collejar, cruspir-se, deglutir, devorar, dragar, embocar, empassar-se, empassolar-se, empipar, encanyonar, encollar, endrapar, engaldir, englotir, engolar, engolir, enviar coll avall, enviar-se, fer, fer-se, galdir, gorrejar, ingerir, ingurgitar, menjar, menjotejar, omplir-se, picar, prendre, refilar, tragar, xamar-se, calar (col·loquial), calar-se (col·loquial), estacar-se (col·loquial), fer nyam-nyam (infantil), fotre’s (col·loquial), halar (col·loquial), halar-se (col·loquial), manducar (col·loquial), omplir el baül (col·loquial), papar (col·loquial), sampar (col·loquial), xacar (col·loquial)

2. v amansir la fam, enganyar la gana, entretenir la gana, fer pa i trago, fer una queixalada, fer un mos, matar la gana, menjar un mos, omplir el pap, pegar un mos, trencar el cuc


matar de fam

1. v afamar, afamegar, fer passar fam, fer patir fam


aigües mortes

1. n marea de quadratura, marea morta


no matar-s’hi

1. v dropejar, entretenir-se, estar ociós, fer el dropo, fer el gamba, fer el gambaire, fer el mandra, fer el manta, fer el ronsa, fer mal l’os bertran, gallofejar, galvanejar, gandulejar, gratar-se la panxa, mandrejar, no alçar ni una palla de terra, no alçar una palla de terra, no cansar-s’hi, no fer brot, no fer-ne ni brot, no fer-ne ni un brot, no fer-ne tros, no fer-ne un brot, no fer ni brot, no fer res, no fer res de res, no fer una gamba, no pegar brot, no trencar-s’hi cap os, plegar-se de braços, procrastinar, ronsejar, tenir l’os bertran, tenir l’os guillem travessat a la panxa, tenir un os a l’esquena, vagassejar, viure amb l’esquena dreta, viure de l’aire, viure de renda, fer el gos (col·loquial), no fotre brot (col·loquial), no fotre cop (col·loquial), tocar-se els collons (col·loquial), tocar-se la pampa (col·loquial), tocar-se la pamparruana (col·loquial)


matar la gana

1. v amansir la fam, enganyar la gana, entretenir la gana, fer pa i trago, fer una queixalada, fer un mos, matar el cuc, menjar un mos, omplir el pap, pegar un mos, trencar el cuc


estar a matar

1. v agrimar-se, altercar, barallar-se, contrapuntar-se, desamigar-se, desavenir-se, discutir, disgustar-se, disputar, disputar-se, enemistar-se, enfadar-se, enfurrunyar-se, engronyar-se, enquimerar-se, entebeir-se, estar com el gat i el gos, estar com gat i gos, estar de morros, estar de punta, estar mata’m que et mataré, estar nyec-nyec, estar renyit, fer-se de malvoler, girar la cara, haure-se-les, heure-se-les, indisposar-se, negar el bon dia, negar el salut, negar la cara, negar la salutació, no fer-se, no mirar a la cara, portar-se a matar, posar-se de punta, refredar-se, renyir, retirar la paraula, rivalitzar, rompre, tenir-se-les, tirar-se els plats pel cap, trencar, trencar el plat bonic, deseixir-se’n (antic), partir peres (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: fer-se


criatura morta

1. n albat


mal caigui mort


naturalesa morta

1. n bodegó, natura morta


portar-se a matar

1. v agrimar-se, altercar, barallar-se, contrapuntar-se, desamigar-se, desavenir-se, discutir, disgustar-se, disputar, disputar-se, enemistar-se, enfadar-se, enfurrunyar-se, engronyar-se, enquimerar-se, entebeir-se, estar a matar, estar com el gat i el gos, estar com gat i gos, estar de morros, estar de punta, estar mata’m que et mataré, estar nyec-nyec, estar renyit, fer-se de malvoler, girar la cara, haure-se-les, heure-se-les, indisposar-se, negar el bon dia, negar el salut, negar la cara, negar la salutació, no fer-se, no mirar a la cara, posar-se de punta, refredar-se, renyir, retirar la paraula, rivalitzar, rompre, tenir-se-les, tirar-se els plats pel cap, trencar, trencar el plat bonic, deseixir-se’n (antic), partir peres (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: fer-se


matar el vedell gras

1. v allargar més els peus que el llençol, balafiar, cremar, desaprofitar, despecegar, dilapidar, disbauxar, dissipar, estirar més el braç que la màniga, estirar més els peus que la flassada, ficar l’olla gran dins de la xica, fondre, gastar, llençar, malbaratar, malgastar, no estar-se de res, prodigar, tenir la mà foradada, tirar de veta, tirar la casa per la finestra, viure al dia, polir-se (col·loquial)


alçar-se de bon matí

1. v amatinar-se, llevar-se de bon matí, matinar, matinejar


estar mort i enterrat

1. v criar malves, donar menjar als cucs, fer malves, menjar terra, podrir terra, ser al sac


llevar-se de bon matí

1. v alçar-se de bon matí, amatinar-se, matinar, matinejar


no tenir on caure mort

1. v (ser pobre) anar blau, anar curt de calés, anar fluix d’armilla, anar prim de butxaca, anar prim de calés, ballar-la magra, ballar-la prima, estar a la barra, no arribar els cordons (a algú), no poder tirar pilota a l’olla, no tenir blanca, no tenir de què fer estelles, no tenir dos diners per a fer cantar un cec, no tenir més que la capa al muscle, no tenir-ne ni cinc, no tenir ni una malla, no tenir per a fer cantar un cec, no tenir una creu, no tenir una creu per a tapar-se un ull, no tenir un cèntim, no tenir un clau, no tenir un sacre, no tindre més que el sol que li pega a la cara, no tindre un qüe, passar-la magra, passar-la prima, passar misèria, passar necessitat, restar sense una creu, ser més pobre que un Déu te’n do, ser pobre, ser ric com un grill, tenir l’armilla malalta


el que no mata engreixa

1. loc càrrega a gust no pesa, el que plau no pesa, el que ve de gust no mata, val més pa sec amb gust que del dia amb disgust


treure sang d’un cos mort

1. v fer pans de les pedres, traure suc de les pedres


el que ve de gust no mata

1. loc càrrega a gust no pesa, el que no mata engreixa, el que plau no pesa, val més pa sec amb gust que del dia amb disgust


estar mata’m que et mataré

1. v agrimar-se, altercar, barallar-se, contrapuntar-se, desamigar-se, desavenir-se, discutir, disgustar-se, disputar, disputar-se, enemistar-se, enfadar-se, enfurrunyar-se, engronyar-se, enquimerar-se, entebeir-se, estar a matar, estar com el gat i el gos, estar com gat i gos, estar de morros, estar de punta, estar nyec-nyec, estar renyit, fer-se de malvoler, girar la cara, haure-se-les, heure-se-les, indisposar-se, negar el bon dia, negar el salut, negar la cara, negar la salutació, no fer-se, no mirar a la cara, portar-se a matar, posar-se de punta, refredar-se, renyir, retirar la paraula, rivalitzar, rompre, tenir-se-les, tirar-se els plats pel cap, trencar, trencar el plat bonic, deseixir-se’n (antic), partir peres (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: fer-se

Diccionari de sinònims de Softcatalà – Presentació i crèdits – Publicat amb llicència Creative Commons CC-BY 4.0