Diccionari de sinònims: «matar»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «matar» (30 resultats)

matar

1. v acorar, afusellar, ajusticiar, apedregar, apunyalar, assassinar, crucificar, decapitar, degollar, deixar al seti (matar sobtadament), delmar, desmembrar, donar garrot, donar mort, electrocutar, emmetzinar, empalar, enforcar, enverinar, enviar a l’altre barri, escanyar, estrangular, executar, exterminar, fer la pell, gasar, gasejar, guillotinar, lapidar, linxar, llevar la vida, occir (literari), ofegar, passar per les armes, penjar, portar al pal, sacrificar, escabetxar (col·loquial), liquidar (col·loquial), pelar (col·loquial)

2. v amainar, amortar, amortir, apagar, apaivagar, aplacar, calmar, dissipar, eclipsar, enforfoguir, esmorteir, esvair, extingir, ofegar, reprimir, sufocar

3. v aixamfranar, descantellar, escantellar, escantonar


mort  morta

1. n acaballes, agonia, darreries, fi (f), final (m), remat, terme

—ANTÒNIMS—

1. n conservació, permanència, pervivència, preservació, subsistència, supervivència


mort

1. n mort (f), carnatge, carnisseria, crim, degollada, degolladissa, destrossa, estossada, estossinada, extermini, genocidi, hecatombe, holocaust, homicidi, immolació, massacre, matadissa, matança, mortaldat, occiment, pogrom, sacrifici

2. n mort (f), darrer badall, darrer son, darrer sospir, decés, defunció, desaparició, dia darrer, expiració, extinció, hora suprema, òbit, parca (personificació de la mort), passament, son etern, trànsit, traspàs, traspassament

3. n mort (f), anihilació, anihilament, aniquilació, aniquilament, anorreament, assolament, desaparició, destrucció, devastació, extermini, perdició, pèrdua, ruïna

4. n mort (f), assassinat, crim, eutanàsia, execució, feminicidi, homicidi, linxament, martiri, parricidi, suïcidi, homei (antic)


mort

1. n mort (m), cadàver, carnum, carnús, carronya, cos, despulla mortal, despulles, despulles mortals, ossos, restes mortals, rossa, ròssa (ort. pre-2017)

2. n mort (m), baixa, desaparegut desapareguda, difunt difunta, finat finada, víctima


mata

1. n bolic, borrall, borralló, floc, forra, massa, tofa, tou

2. n arbre, arbust, herba, matoll, planta, vegetal


matí

1. n alba, dematí (col·loquial)


mort  matada

1. adj apagat apagada, dèbil, desmaiat desmaiada, esmorteït esmorteïda, flèbil, fosc fosca, mat, opac opaca, somort somorta, velat veladaANTÒNIMS: brillant, viu viva

2. adj exànime, inanimat inanimada, insensible, sense vida


mort  morta

1. adj abatut abatuda, aclaparat aclaparada, aixafat aixafada, baldat baldada, cama-segat cama-segada, cansat cansada, cremat cremada, cruixit cruixida, cuit cuita, desllomat desllomada, esbraonat esbraonada, esgotat esgotada, esllomat esllomada, estroncallat estroncallada, exhaust exhausta, extenuat extenuada, fatigat fatigada, fet pols feta pols, fet una coca feta una coca, fet un micapà, fet xixina feta xixina, las lassa, rebentat rebentada, rendit rendida, pansit pansida (col·loquial)

2. adj desaparegut desapareguda, difunt difunta, extint extinta, finat finada, inanimat inanimada, malaguanyat malaguanyada


mates

1. n arbusts, brolla, brossa, herbes, malesa, matoll, matollar, sotabosc


pou mort

1. n pou cec, pou negre, pou sec


pes mort

1. n adversitat, contrarietat, contrast, contratemps, destorb, dificultat, embaràs, empavesada, entorpiment, entrebanc, fre, impediment, incomoditat, limitació, llast, lligam, molèstia, nosa, obstacle, obstrucció, oposició, rèmora, trava, travada, través, traveta

2. n alçacavall, balast, càrrega, carregament, contrapès, llast, pes, sospès


matar-se

1. v (morir en una empresa) deixar-hi els ossos, deixar-hi la pell, desviure’s, immolar-se, morir, perdre la vida, quedar-s’hi, sacrificar-se, vessar la sang fins a l’última gota

2. v donar-se la mort, fer-se l’harakiri, immolar-se, llevar-se la vida, obrir-se les venes, posar fi als seus dies, sacrificar-se, suïcidar-se, volar-se el cap


marea morta

1. n aigües mortes, marea de quadratura


quedar mort

1. v quedar amb un peu enlaire, quedar d’una peça, quedar de pedra, quedar glaçat, quedar parat, quedar sense paraula, quedar sense resposta, quedar verd, restar amb la boca oberta


deixar mort

1. v deixar amb la boca oberta, deixar blau, deixar clavat en terra, deixar d’una peça, deixar de pedra, deixar fred, deixar glaçat, deixar parat, deixar sense paraula, deixar sense resposta


de bon matí

1. adv a primera hora, aviat, d’hora, de bona hora, dejorn, de matí, enjorn, prest, prompte


de mala mort

1. adj adotzenat adotzenada, anodí anodina, baix baixa, banal, comú comuna, corrent, d’estar per casa, de baixa estofa, de fira, de fireta, de mitja hora passar, de nyigui-nyogui, de pacotilla, de pa i calbot, de pa i figa, de pa i peixet, de pa i raïm, de pa i rave, de panfonteta, de paper d’estrassa, de pa sucat amb oli, de per riure, de riure, de secà, de segona categoria, de segona fila, de via estreta, en to menor, estàndard, frèvol frèvola, frívol frívola, fútil, gris grisa, habitual, insubstancial, insuls insulsa, intranscendent, mediocre, normal, ordinari ordinària, pedestre, prosaic prosaica, sense pena ni glòria, sense suc ni bruc, trivial, usual, vulgar

2. adj insignificant, marginal, menyspreable, miserable


matar el cuc

1. v afarrossar-se, afartar-se, amorralar-se, ataconar-se, atapeir-se, ataquinar-se, atipar-se, atracar-se, beure, carregar, cascar-se, clavar-se, collejar, cruspir-se, deglutir, devorar, dragar, embocar, empassar-se, empassolar-se, empipar, encanyonar, encollar, endrapar, engaldir, englotir, engolar, engolir, enviar coll avall, enviar-se, fer, fer-se, galdir, gorrejar, ingerir, ingurgitar, menjar, menjotejar, omplir-se, picar, prendre, refilar, tragar, xamar-se, calar (col·loquial), calar-se (col·loquial), estacar-se (col·loquial), fotre’s (col·loquial), halar (col·loquial), halar-se (col·loquial), manducar (col·loquial), papar (col·loquial), sampar (col·loquial)

2. v amansir la fam, enganyar la gana, entretenir la gana, fer pa i trago, fer una queixalada, fer un mos, matar la gana, menjar un mos, omplir el pap, pegar un mos, trencar el cuc


aigües mortes

1. n marea de quadratura, marea morta


no matar-s’hi

1. v dropejar, entretenir-se, fer el dropo, fer el gamba, fer el gambaire, fer el mandra, fer el manta, fer el ronsa, fer mal l’os bertran, gallofejar, galvanejar, gandulejar, gratar-se la panxa, mandrejar, no alçar una palla de terra, no cansar-s’hi, no fer-ne ni un brot, no fer-ne tros, no fer-ne un brot, no fer una gamba, no trencar-s’hi cap os, plegar-se de braços, procrastinar, ronsejar, tenir l’os bertran, tenir l’os guillem travessat a la panxa, tenir un os a l’esquena, vagassejar, fer el gos (col·loquial), no fotre brot (col·loquial), no fotre cop (col·loquial), tocar-se els collons (col·loquial), tocar-se la pampa (col·loquial), tocar-se la pamparruana (col·loquial)


matar la gana

1. v amansir la fam, enganyar la gana, entretenir la gana, fer pa i trago, fer una queixalada, fer un mos, matar el cuc, menjar un mos, omplir el pap, pegar un mos, trencar el cuc


estar a matar

1. v agrimar-se, altercar, barallar-se, contrapuntar-se, desamigar-se, desavenir-se, discutir, disgustar-se, disputar, enemistar-se, enfadar-se, enfurrunyar-se, engronyar-se, enquimerar-se, entebeir-se, estar com gat i gos, estar de morros, estar de punta, estar mata’m que et mataré, fer-se de malvoler, girar la cara, indisposar-se, negar el bon dia, negar el salut, no fer-se, no mirar a la cara, portar-se a matar, posar-se de punta, refredar-se, renyir, retirar la paraula, rivalitzar, rompre, tirar-se els plats pel cap, trencar, trencar el plat bonic, deseixir-se’n (antic), partir peres (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: fer-se


mal caigui mort

1. ij (enuig) la mare del Tano quan era gitano, la mare que el va matricular, la mare que el va parir, la mare que va, llamps i trons, maleït siga, no et fot, vatua l’olla


portar-se a matar

1. v agrimar-se, altercar, barallar-se, contrapuntar-se, desamigar-se, desavenir-se, discutir, disgustar-se, disputar, enemistar-se, enfadar-se, enfurrunyar-se, engronyar-se, enquimerar-se, entebeir-se, estar a matar, estar com gat i gos, estar de morros, estar de punta, estar mata’m que et mataré, fer-se de malvoler, girar la cara, indisposar-se, negar el bon dia, negar el salut, no fer-se, no mirar a la cara, posar-se de punta, refredar-se, renyir, retirar la paraula, rivalitzar, rompre, tirar-se els plats pel cap, trencar, trencar el plat bonic, deseixir-se’n (antic), partir peres (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: fer-se


matar el vedell gras

1. v allargar més els peus que el llençol, balafiar, cremar, desaprofitar, despecegar, dilapidar, dissipar, estirar més el braç que la màniga, estirar més els peus que la flassada, fer forat, ficar l’olla gran dins de la xica, fondre, gastar, llençar, malbaratar, malgastar, no estar-se de res, prodigar, tenir la mà foradada, tirar de veta, tirar la casa per la finestra, viure al dia, polir-se (col·loquial)


alçar-se de bon matí

1. v amatinar-se, llevar-se de bon matí, matinar, matinejar


estar mort i enterrat

1. v criar malves, donar menjar als cucs, fer malves, menjar terra, podrir terra, ser al sac


llevar-se de bon matí

1. v alçar-se de bon matí, amatinar-se, matinar, matinejar


treure sang d’un cos mort

1. v fer pans de les pedres, traure suc de les pedres


estar mata’m que et mataré

1. v agrimar-se, altercar, barallar-se, contrapuntar-se, desamigar-se, desavenir-se, discutir, disgustar-se, disputar, enemistar-se, enfadar-se, enfurrunyar-se, engronyar-se, enquimerar-se, entebeir-se, estar a matar, estar com gat i gos, estar de morros, estar de punta, fer-se de malvoler, girar la cara, indisposar-se, negar el bon dia, negar el salut, no fer-se, no mirar a la cara, portar-se a matar, posar-se de punta, refredar-se, renyir, retirar la paraula, rivalitzar, rompre, tirar-se els plats pel cap, trencar, trencar el plat bonic, deseixir-se’n (antic), partir peres (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: fer-se