Diccionari de sinònims: «buida»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «buida» (5 resultats)

buida

1. n coma, conca, depressió, obi, riba, ribera, vall

2. n (TERMCAT castellers) esquerra, pilar buit, pilar fluix


buit

1. n blanc, entremig, espai, franja, interval, marge, entrevall (antic)

2. n absència, buidor, no-res, nul·litat, zero

3. n buc, capacitat (f), cavitat, contingut

4. n blanc, interrupció, llacuna, omissió

5. n buidedat, buidesa, buidor


buit  buida

1. adj defectiu defectiva, desfornit desfornida, desguarnit desguarnida, desproveït desproveïda, despullat despullada, escàs escassa, falt falta (DNV), faltat faltada, freturós freturosa, mancat mancada, necessitat necessitada, privat privada

2. adj desert deserta, desocupat desocupada, disponible, lliure, utilitzable, vacant

3. adj badívol badívola, balmat balmada, buidat buidada, desocupat desocupada, vacu vàcuaANTÒNIMS: ple plena

4. adj desert deserta, desocupat desocupada, despoblat despoblada, solitari solitària

5. adj inexpressiu inexpressiva, sense sentit, sense significat


cap buit

1. adj/n (curt d’enteniment) albercoc, alficòs, analfabet analfabeta, animal, ase, atapeït atapeïda, atrotinat atrotinada, aturat aturada, babau babaua, babeca, baboia, badoc badoca, bajà bajana, bajoca, bambo bamba, bàmbol bàmbola, beneit beneita, beneitot beneitota, betzol betzola, bleda, bonàs bonassa, borinot, borrec, bovo bova, burro burra, caparró, cap d’ase, cap de carabassa, cap de fava, cap de meló, cap de suro, capsigrany, caracollons, carallot, carxofa, casporrut casporruda, ceballot, cretí cretina, cudol, curt curta, curt d’enteniment curta d’enteniment, curt de gambals curta de gambals, desgraciat desgraciada, doiut doiuda, encantat encantada, enze, espès espesa, estòlid estòlida, estult estulta, estúpid estúpida, fat fada, fava, favot, figaflor, gamarús gamarussa, gàrgol, guilopo guilopa, gusarapa, idiota, ignorant, imbècil, innocent, janot, lila, liró lirona, llanut llanuda, llondro llondra, llonze llonza, llosc llosca, lluç, macoca, mec meca, moniato, neci nècia, nescient, nici nícia, obtús obtusa, orellut orelluda, pallús pallussa, pampana, panoli, parat parada, pau (m), ruquerol, sabatot, soca, sòmines, soquellot, taboll tabolla, talòs talossa, tanoca, taujà taujana, taül taüla, toix toixa, tomany tomanya, tonto tonta (col·loquial; castellanisme), tòtil tòtila, totxo totxa, trompellot, tros de quòniam, ximple, ximplet ximpleta, xipòtol xipòtola, apardalat apardalada (col·loquial), banau banaua (col·loquial), sabata (col·loquial), sabatasses (col·loquial), suro (col·loquial), tòfol tòfola (col·loquial), toia (col·loquial)


pilar buit

1. n (TERMCAT castellers) buida, esquerra, pilar fluix