Diccionari de sinònims: «terrassa»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «terrassa» (2 resultats)

terrassa

1. n badador, badiu, balcó, balcona, balconada, eixida, eixidor, galeria, llotja, mirador, miranda, obertura, talaia, tribuna, veranda

2. n ampit, banqueta, carenat, cornisa, lleixa, naia, plataforma, relleix, replà, replanell, replanet, replanyol, represa, saplà


terrassà  terrassana

1. n agricultor agricultora, camperol camperola, cavador cavadora, collidor collidora, conrador conradora, conreador conreadora, cultivador cultivadora, fangador fangadora, granger grangera, hortolà hortolana, jornaler jornalera, llaurador llauradora, mitger mitgera, pagès pagesa, parcer parcera, pareller parellera, rabassaire, rabasser rabassera, ranxer ranxera, segador segadora, terrelló terrellona, terrelloner terrellonera, corbellot (pejoratiu)

—ANTÒNIMS—

1. n gent de mar, home de mar, llop de mar (mariner vell), llop marí (mariner vell), marí marina, mariner marinera

2. n aixaveguer aixaveguera, arponer arponera, artaire, bolitger bolitgera, calador caladora, clotxiner clotxinera, coraler coralera, coraller corallera, croquer, encenaire, marí marina, mariner marinera, mariscador, musclaire, nansaire, nanser nansera, palangrer palangrera, pescador pescadora, pescaire, piscicultor piscicultora, rallador ralladora, remitger remitgera, sardinaler sardinalera, tonyiner, traïnyer traïnyera, truiter truitera, xerric