Diccionari de sinònims: «rallador»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «rallador» (2 resultats)

rallador  ralladora

1. n aixaveguer aixaveguera, arponer arponera, artaire, bolitger bolitgera, calador caladora, clotxiner clotxinera, coraler coralera, coraller corallera, croquer, encenaire, marí marina, mariner marinera, mariscador, musclaire, nansaire, nanser nansera, palangrer palangrera, pescador pescadora, pescaire, piscicultor piscicultora, remitger remitgera, sardinaler sardinalera, tonyiner, traïnyer traïnyera, truiter truitera, xerricANTÒNIMS: terrassà terrassana


rallador  ralladora

1. adj/n barbollaire, barcellut barcelluda, bec moll, bocafluix bocafluixa, bocamoll bocamolla, enraonador enraonadora, enraonaire, facundiós facundiosa, fluix de boca fluixa de llengua, fluix de llengua fluixa de llengua, fluix de morro fluixa de morro, garganter gargantera, garlaire, garoler garolera, garrulador garruladora, llarg de llengua llarga de llengua, llenguallarg llenguallarga, llengut llenguda, lloro, loquaç, mallerenga, moll de boca molla de boca, moll de morro molla de morro, murmurador murmuradora, palatreca, parauler paraulera, parlador parladora, parlaire, parler parlera, paroler parolera, xarlatà xarlatana, xarrador xarradora, xarraire, xerrador xerradora, xerraire, cotorra (col·loquial) ‖ ANTÒNIMS: callat callada