Diccionari de sinònims: «incert»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «incert» (1 resultat)

incert  incerta

1. adj ambigu ambigua, ambivalent, aorístic aorística (lingüística), boirós boirosa, borrós borrosa, confús confusa, desdibuixat desdibuixada, difús difusa, dubtós dubtosa, equívoc equívoca, esborrat esborrada, imperfecte imperfecta, imprecís imprecisa, inconcret inconcreta, indefinit indefinida, indeterminat indeterminada, inexacte inexacta, informe, mig figa mig raïm, ni carn ni peix, prolix prolixa, tèrbol tèrbola, vague vaga

2. adj contestable, contestat contestada, controvertible, discutible, discutit discutida, disputable, dubtable, dubtós dubtosa, equívoc equívoca, impugnable, indemostrable, indemostrat indemostrada, insegur insegura, negable, objectable, opinable, opugnable, polèmic polèmica, qüestionable, rebatible, refusable, sospitós sospitosaANTÒNIMS: inqüestionable

3. adj accidental, adventici adventícia, aleatori aleatòria, aplegadís aplegadissa, atzarós atzarosa, casual, contingent, estocàstic estocàstica, eventual, fortuït fortuïta, impensat impensada, imprevisible, imprevist imprevista, incidental, inesperat inesperada, inopinat inopinada, ocasional, venturer venturera, volander volandera

4. adj aturat aturada, cagadubtes, confús confusa, dubitatiu dubitativa, dubtós dubtosa, hesitant, indecís indecisa, indeterminat indeterminada, insegur insegura, irresolt irresolta, irresolut irresoluda, parat parada, titubejant, trencallós trencallosa, vacil·lant

5. adj dubtós dubtosa, eventual, hipotètic hipotètica, indeterminat indeterminada, insegur insegura, irresolt irresolta, relatiu relativa, vacil·lant, variable