Diccionari de sinònims: «relatiu»

Compartiu

Introduïu la paraula que voleu cercar i feu clic en el botó de cerca.

O llisteu les paraules o expressions que comencen per:
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Resultats de la cerca per a: «relatiu» (1 resultat)

relatiu  relativa

1. adj al·lusiu al·lusiva, associat associada, coherent, concernent, congruent, connectat connectada, connex connexa, correlatiu correlativa, corresponent, encadenat encadenada, enllaçat enllaçada, entroncat entroncada, il·latiu il·lativa, interrelacionat interrelacionada, lligat lligada, pertanyent, referent, relacionat relacionada, respectiu respectiva, tocant, unit unida, vinculat vinculada

2. adj ajustat ajustada, condigne condigna, consonant, corresponent, eurítmic eurítmica, harmònic harmònica, harmoniós harmoniosa, proporcional, proporcionat proporcionada, respectiu respectiva, simètric simètrica

3. adj dubtós dubtosa, eventual, hipotètic hipotètica, incert incerta, indeterminat indeterminada, insegur insegura, irresolt irresolta, vacil·lant, variable