Recull 4.2: valoració del Termcat

Introducció

A petició de Softcatalà el TERMCAT ha elaborat una valoració de l’esborrany del Recull de termes 4.2.

La valoració es pot baixar en format PDF.

Aquesta pàgina té com a objectiu coordinar la resposta i següents passes a fer.

Després de diverses converses establim dos criteris importants:

 • El Recull 4.2 ha de representar una millora en qualitat respecte a la versió 4.1, però en cap cas podem introduir noves errades o inconsistències. En aquest sentit, considerem acceptable no introduir millores respecte a problemes coneguts de versions anteriors (com el desdoblament de termes) fins que tinguem temps per fer-ho.
 • Identifiquem un seguit de tasques per fer abans de la publicació de la nova versió 4.2 i altres que poden esperar després de la versió 4.2 (per una futura versió 4.3)

Addicionalment, quan comentem la idoneïtat d’un terme en front a un altre convé incloure:

 • Els màxims exemples possibles de traduccions reals (consultar la memòria)
 • Veure com projectes que tenen força difusió com Apple, Google o Microsoft l’estan adaptant.

Següents passes

Nomenclatura:

 • Sota de cada mot hi ha la tasca a fer i qui se’n ocupa
 • Un cop fet la podem ratllar

Aspectes terminològics de les noves incorporacions (punt 1 del PDF)

 • assistive technology
  • Cal explicar perquè pensem que la proposta no és addient – Diana Coromines
 • map, to
  • Estem d’acord, incorporar-ho – Jordi Mas
 • ringing tone
  • Estem d’acord, incorporar-ho – Jordi Mas
 • spam, to
  • Cal explicar perquè pensem que la proposta no és addient Jordi Serratosa
 • swipe, to
  • Estem d’acord, incorporar-ho – Jordi Mas
 • user friendly
  • Estem d’acord, incorporar-ho – Jordi Mas

Falta de context o el desconeixement de l’àmbit d’especialitat (punt 2 del PDF)

Estem d’acord, ho farem després de publicar la versió 4.2, de cara a la versió 4.3. Ens cal documentar:

 • assistive tools
 • autocomplete
 • dialing pad
 • extended partition
 • hardware keyboard
 • legacy
 • merchantability
 • multi-touch screen
 • muxer
 • namespace
 • on hold
 • output, to
 • partitioner
 • ping, to
 • refactor
 • software keyboard
 • strikethrough
 • stripchart
 • tap, to
 • tristate
 • unmap, to
 • viewport
 • watcher

Més d’una denominació catalana, però la manca d’informació esmentada anteriorment no permet confirmar una determinada denominació:

 • acknowledgement
 • login
 • support

No permet confirmar que una denominació s’hagi de presentar necessàriament en plural.

 • credentials
 • credits

Inclusió d’altres denominacions catalanes que també es documenten (punt 3 del PDF)

 • deploy | to desplegar | implementar
 • form factor | format | factor de forma
  • Cal explicar perquè pensem que la proposta no és addient – Jordi Serratosa
 • hide, to | ocultar | amagar
  • Cal pensar si volem emprar amagar o ocultar. Mireu el que teníem al recull 4.1 perquè potser era correcte i el canvi de la 4.1 és incorrecte. – Sílvia Miranda
 • hosted | hostatjat | allotjat
 • hue | to | matís
  • Cal explicar perquè pensem que la proposta no és addient – Jordi Mas
 • pixelation | pixelació | pixelatge
 • tailor | to fer a mida | adaptar
 • tune | to ajustar | sincronitzar, sintonitzar
  • Pensem que no és addient perquè no s’ajusta al àmbit de les TIC

Aspectes de presentació de la informació (punt 3 del PDF)

Estem d’acord, ho farem després de publicar la versió 4.2, de cara a la versió 4.3

Excepte per les formes abreujades que podem solucionar (per fer Jordi Mas)

 • “processament per lots, p. en temps diferit” canviat a “processament per lots, processament en temps diferit”
 • “verificació de l’ortografia, v. de la sintaxi” canviat a “verificació de l’ortografia, verificació de la sintaxi”

Ordenació dels termes (punt 4 del PDF)

Intentarem introduir alguns criteris per aproximar-nos més en la versió 4.2 però no podem fer-lo completament al no tenir tots els termes desdoblats. (per fer Jordi Mas)

Errades que caldria esmenar (punt 4 del PDF)

 • bit a bit
  • Estem d’acord, incorporar-ho – Jordi Mas (es va eliminar)
 • fàbrica
  • Estem d’acord, incorporar-ho – Jordi Mas
 • comerciabilitat
  • Estem d’acord, incorporar-ho – Jordi Mas
 • tenir en compte
  • Estem d’acord, incorporar-ho – Jordi Mas
 • desfer el sagnat
  • Cal explicar perquè pensem que la proposta no és addient – Diana Coromines

La flexió de gènere la solucionarem després de publicar la versió 4.2 ja que representa una revisió de tots els adjectius.