Comentaris per al Termcat

Introducció

Aquest és un conjunt de comentaris per fer-los arribar al TERMCAT.

Comentaris sobre el contingut del CercaTerm

notebook i netbook

Al Cercaterm apareixen les següents entrades:

  • notebook; ordinador portàtil; m
  • netbook; ordinador personal ultraportàtil, m
  • laptop, ordinador portàtil, m

L’adaptació del terme netbook és innecessàriament llarga i el matís ‘personal’ no pensem sigui necessari. Addicionalment, entenem que a notebook no li diem ‘ordinador personal portàtil’.

Namespace

Al Cercaterm apareix la següent entrada:

namespace; espai de nom; m

Pensem que és més correcte “espai de noms” ja que és un espai per un conjunt de noms (en C# classes, estructures, etc).

touch pad

Touch pad (ratolí tàctil) apareix en femení al Cercaterm:

ca ratolí tàctil, f

Quan és un mot masculí.

bit a bit

No seria més correcte “bit per bit”?

malware

Al CercaTerm com a traducció de malware suggereix:

ca programa maliciós

‘ware’ ve de ‘software’ i vol dir conjunt de programes. Pensem que és més addient la traducció ‘programari maliciós’, que a més és coherent amb programari espia, programari lliure, programari de proves, etc.